Tootearendus

Allikas: Liina Notta

Kestlik turism, digitaliseerimine, kvaliteedimärgised, puhkaeestis.ee ja Visitestonia.com veebikeskkond

Kestlik turism

Kestliku turismiteenusena mõistame me reisielamust, mis aktiivselt püüab vähendada reisimise mõju inimestele ja planeedile. Eesti turismistrateegia 2021–2025 tootearenduse ja sihtkohaarenduse üks läbiv tegevussuund on rohepööre, et Eesti koguks välisriikides tuntust kestliku turismisihtkohana ning see omakorda aitaks kaasa turismiettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime kasvule ja lisandväärtuse kasvule. Me saame aru, et kogu turismisektor ei saa üleöö muutuda, aga samal ajal mõistame, et aeg on otsakorral. Seetõttu on meil kohustus leida võimalusi, kuidas leevendada sektori negatiivset mõju. Seame esikohale kestlikkuse, kui valime, milliseid elamusi maailmale tutvustada, ning töötame selle nimel, et tulevikus lähtuvad kõik Visit Estonia välisturgudele tutvustatavad reisielamused kestlikest põhimõtetest.

Digitaliseerimine turismis

Digitaliseerimine ei ole eraldiseisev tegevus, vaid loomulik osa meie igapäevasest tööst – nii töövahendite valikul kui tööprotsesside haldamisel, nii info ja andmete talletamisel kui jagamisel ja analüüsil. Soovitame ettevõtetel alustada digitaliseerimise teekonda koos professionaalse mentor-konsultandiga meie uue digimentorluse teenuse kaasabil. Koostöös kaardistate ettevõtte digitaliseerimise olukorra ja koostate praktilise kava muudatuste elluviimiseks.

Kvaliteet turismis

Kvaliteet on turismitoote pakkumise igas etapis määrava tähtsusega, kuna avaldab suurt mõju külastajakogemusele ja tema edasistele valikutele. Kvaliteedist annavad märku inimesekesksus, ligipääsetavus nii füüsiliselt kui virtuaalselt, erinevad kvaliteedimärgised, mida saavad taotleda turismiorganisatsioonid ja sihtkohad. Lisaks veel palju muid aspekte. Kvaliteedile turismiorganisatsioonide ja sihtkohtade poolt tähelepanu pööramine suurendab nende ja Eesti kui turismisihtkoha võimekust.

Puhkaeestis.ee ja Visitestonia.com veebikeskkond

Eesti riiklik turismiinfoportaal pakub turismiettevõtjale väga palju võimalusi: lisada oma toode-teenus tasuta turismiinfo andmebaasi, kus see tõlgitakse kuni 7+ võõrkeelde ning mida kasutatakse võimalusel Visit Estonia turundustegevustes. Oma toote-teenuse kohta näed statistikaliidesest ka lisainfot. Piirkondlikud andmehaldurid on abiks oma toote-teenuse paremal tutvustamisel veebis (tekstid, visuaalmaterjal jmt). API-teenus võimaldab avalikul ja kolmandal sektoril kasutada veebiportaali rikkaliku üle-eestilise turismiinfo andmebaasi andmeid oma keskkondades.