Giiditöö tegemise alused

Allikas: Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtlusteenistuse turismiosakond, Krõõt Tarkmeel

Selleks et oma sihtkohta või ka Eestit tervikuna külalistele, olgu nendeks sise- või välisturistid, huvipakkuval moel tutvustada, on hea teada mõningaid giidinduse aluseid, näiteks põhimõisteid, eetilisi põhimõtteid ning sedagi, kuidas giidina (konfliktses olukorras) käituda. Peame siin silmas nii kutselisi ja/või atesteeritud giide kui ka neid, kes soovivad lihtsalt oma sihtkohta tutvustada, mistõttu nimetame siin kõiki neid rolle läbivalt giidiks.

Kes on giid?

Giid on oma maa ja piirkonna elav visiitkaart ning kannab endas oma rahvuse kultuurile omaseid jooni, väärtusi ja hoiakuid. Ta on elamuste looja ja võib-olla ainuke kohalik inimene, kellega külastuse ajal kohtutakse. Nii vahendab giid teatud piirkonnast või teemast spetsiifilisi teadmisi – loodusgiid teeb ekskursioone looduskeskkonnas looduse ja pärandkultuurmaastikke tutvustades, kultuurigiid vahendab kultuuri - ja ajalooväärtusi, sh vaimset pärandit, jne.

Pane tähele, et paljudes muuseumides ja turismiatraktsioonidel on ekskursioonide läbiviimise õigus ainult neil giididel, kes on vastava objekti giidikoolituse läbinud ja atesteeritud. Seega soovitame giiditööst huvitatutel liituda näiteks muuseumide e-posti listidega või jälgida neid sotsiaalmeedias, et olla kursis muuseumides korraldatavate giidikoolitustega.

Giid esindab oma tegevuse kaudu ka oma riigi ja piirkonna külalislahkust. Hea teenindajana on ta kannatlik, tähelepanelik, suhtleb selgelt ja teeb enne külalistega kohtumist selgeks nende soovid ja vajadused, tunneb seda valdkonda või teemat, mida tutvustab, positiivne ning hea ajakasutusega (sh ei kiirusta inimesi liialt tagant).

Giiditöö eetilised põhimõtted

Sageli näevad külastajad giidides palju enamat kui mõne teema või piirkonna loo jutustajat. Nad teevad giidi käitumise põhjal järelduse piirkonna ja selle inimeste kohta. See tähendab, et giidina on sul väga vastutusrikas roll täita.

Siinkohal mõned eetilised põhimõtted, mida järgida:

  • Kui vähegi võimalik, julgusta külastajaid vabal ajal ringi jalutama ja kohalikega suhtlema.
  • Selgita külastajatele kohalikke traditsioone ja kombeid, riietumise, fotode tegemise jmt head tava.
  • Juhi külastajate tähelepanu sellele, et nad ei jätaks maha prahti, et nad järgiksid keskkonna, pargi, kaitseala, loomaaia jne kasutamise ja külastamise reegleid jmt.
  • Käitu lugupidavalt ja austusega pühades paikades (kirikud, katedraalid, kalmistud jne).
  • Muuseumide ja erahoonete külastamise eel tuleta külastajaile meelde, et asju ei katsuta.
  • Kui teed giiditööd, siis ära alkoholi tarvita.
  • Ole diplomaat ning käitu nii objektiivselt kui vähegi võimalik. Hoidu vestlustest seksi, poliitika ja usu teemadel, sest mitte kõik grupiliikmed ei pruugi neis küsimustes samal seisukohal olla.
  • Tee kõik selleks, et su külalistel oleks mugav ja ohutu. Giid peab olema läbinud esmaabi kursused ja oskama anda esmaabi.
  • Suhtu lugupidamisega erinevate piirkondade tavadesse ja kommetesse ning ära avalda imestust, kui need erinevad sinu kommetest ja tavadest.
  • Ära küsi kunagi jootraha, see on vastuolus giidi ameti professionaalse mainega.

Esmamulje loomine

Teis(t)e inimes(t)ega kontakti saamine võtab aega umbes 30 sekundit. Mõtle hoolikalt läbi tõeliselt hästi mõjuv tervitus. Hea, kui oled oma külalistele eelnevalt saatnud ajakava koos liikumise marsruudiga, ent võid seda teha ka kohtumise algul.

Kehakeel tähendab nii poosi, liigutusi kui näoväljendusi. Nagu hääletoongi annab see edasi su hoiaku – selle, kuidas sa oma külalistesse tegelikult suhtud. Muide, on tõestatud, et teised tajuvad me naeratust isegi läbi telefoni!

Igaühel meist on meile omased žestid. Kasuta neid sobivalt, et oma jutustust toonitada ja ilmestada. Väldi mittevajalikke žeste nagu juuste silitamine, käte hõõrumine, ninaotsa puudutamine, kõrvade puudutamine, käte taskusse toppimine, müntide taskus kõlistamine jmt, mis reedavad su närvilisust ja juhivad külaliste tähelepanu kõrvale. Ka silmside on väga oluline, seeläbi tunnevad külalised ennast isiklikult kõnetatuna. Päikeseprillid segavad kindlasti silmsidet, nii et võimalusel väldi neid.

Su hääletoonis väljendub see, kuidas sa antud hetkeolukorras mõtled ja tunned. Hääl on giidi kõige olulisem tööriist – ilma korras hääleta on giid töövõimetu, seepärast tuleb sellesse eriti hoolikalt suhtuda. Hääl peaks olema hästi kuuldav ja väljendusrikas, diktsioon selge.

Jälgi, et su sõnakasutus oleks selge, arusaadav, liigse slängita, konkreetne. Kõnele mõõduka kiirusega ja piisavalt valjult, et külalised sind mõistaksid.

Sama oluline kui hea algus on ka kontakti lõpetamine, mistõttu on tark see koos sellele kuluva ajaga põhjalikult läbi mõelda. Lõpeta kohtumine sedasi, et kõik mõistavad, et nüüd sai see läbi. Veendu, et kellelgi pole vastamata jäänud küsimusi, anna juhtnööre lisainfo hankimiseks käsitletud teemast (nt trükised, muuseumid, filmid-raamatud vmt) ning täna oma külastajaid koos veedetud aja eest.

Konfliktide lahendamine

Kui külastaja sind kui giidi kritiseerib või negatiivset tagasisidet annab, mis sinu arvates on tõsi, siis aktsepteeri oma vastutust ilma eitamata. Vabanda, kuid ära piitsuta end seepärast, et asjad läksid valesti. Kõik teevad vigu ja see on üks parimaid viise õppida. Keskendu lahenduse leidmisele ja olukorra parandamisele.

Kriitika korral on sul õigus jääda oma seisukoha juurde ning mitte võtta seda omaks. Sa ei pea tagasisidet aktsepteerima, kui oled veendunud, et see ei ole õige. Samas ei pea see tähendama tüli alustamist, vaidlustesse või eneseõigustusse laskumist. Sa ei pea olematu vea pärast vabandama, kuid alati võid vabandada kahetsusväärse olukorra või arusaamatuse tekkimise pärast.

Kui keegi sind kritiseerib, siis ole avatud, mitte kaitses. Kuula hoolikalt ja arenda dialoogi. Ei tasu reageerida enne, kui oled kindel, milles kriitika seisneb, ja alles siis vasta. Kui sa ei saa kriitikast aru, palu selgitusi või konkreetseid näiteid. Otsi selgeid ettepanekuid teha asju teistmoodi.

Giiditöö erinevas keskkonnas

Kahtlemata kehtivad eri keskkondades töötades mõned teemaspetsiifilised soovitused, nt kultuurikeskkonda vahendades võiksid sa kasutada vastavat sõnavara ja fakte, kohalugu ja pärimust, muuseumit külastades keskendu selle spetsiifikale, vahenda ainult ekspositsiooni ning ära keskendu oma üldteadmistele. Pühakoja külastamisel lepi see enne nende esindajaga kokku, anna oma külastajatele soovitusi pühakojas käitumiseks, ja pea meeles, et pühakoja külastus on vabatahtlik, seega paku sellele alternatiive. Looduskeskkonnas töötades jaga samuti asjakohaseid lugusid, fakte ja taustainfot, kontrolli vahendite töökorrasolu, vii ekskursioon või külastus läbi säästva turismi põhimõtetest lähtuvalt, kasuta orienteerumiseks IKT-vahendeid, topograafilisi kaarte ja kompassi ning arvesta ilmaoludega.

Ent kõige meeldejäävam giid on see, kes loob ekskursioonil unustamatu elamuse, kes räägib põneva loo, mille külastaja endaga koju kaasa võtab.

Lisalugemist

Giid kui jutuvestja

Ükskõik kas oled kutseline ja/või atesteeritud giid või soovid lihtsalt oma (välis)külastajatele sihtkohta-toodet-teenust tutvustada – parim viis seda teha on läbi põneva loovestmise. Siin on mõned soovitused, kuidas lugu nn üles ehitada ja kaasahaaravalt esitada.

Loe lähemalt

Giidina ekskursioonide läbiviimine

Ole sa õppinud giid või isehakanud jutuvestja, mõne teema kellelegi tutvustamine – olgu selleks sihtkoht, toode või teenus – läheb alati ladusamalt siis, kui oled teinud korraliku eeltöö. Näiteks pead sa läbi mõtlema, mida kindlasti tutvustada soovid, ning kus, millal, kui kaua ja mil moel seda teha.

Loe lähemalt

Tallinna kui pealinna müügiargumendid ja parimad kohad

Aina enam leiavad väliskülastajad tee pealinnast Tallinnast väljapoole, ent sageli on Tallinn nende Eesti-reisi esimene või viimane sihtkoht. Teisalt reisivadki linnapuhkuse veetjad ja ärireisijad peamiselt just Tallinnasse. Seetõttu on kasulik teada, mis on linna peamised müügiargumendid ning mida sa võiksid selle külastajatele soovitada.

Loe lähemalt