Mis on vähese tähtsusega abi?

Allikas: Arne Ader

2024. aastast tõuseb vähese tähtsusega abi piirmäär

Vähese tähtsusega abi ehk VTA on "mõtteline" rahaline toetus ettevõttele või abi EASi turismiosakonna (Visit Estonia) teenustes ja ühistegevustes osalemise eest, kus osalustasu puudub või see ei kata teenuse või ühistegevuse toimumiseks tehtavaid kulutusi. Ettevõtete võrdseks kohtlemiseks on määratud VTA saamisele lagi ning selle üle peetakse arvestust. 

VTA jääki arvestatakse kontserni põhiselt, sh arvestatakse kõiki seotud ettevõtteid ka läbi füüsilise isiku. Iga tegevus ei lähe VTA arvestusse, kuid et ei tekiks segadust, palume enne tegevuses osalemise kinnitamist tutvuda, milline on konkreetse tegevuse abina määratav summa. Kui on tegu VTAga, siis tuleks eelnevalt veenduda ettevõtte VTA piisava vaba jäägi olemasolus.

Kui palju on ettevõttel õigus VTAd saada?

  • Abiandmise piirmäär on kuni 31.12.2023 mahus kuni 200 000 eurot kontserni kohta kolme majandusaasta jooksul. Arvestusperioodiks on jooksev aasta + 2 eelnevat aastat.
  • Abiandmise piirmäär on alates 01.01.2024 mahus kuni 300 000 eurot kontserni kohta kolme majandusaasta jooksul. Kolmeaastast ajavahemikku hakatakse vaatama jooksvalt.
  • Iga ettevõte saab jooksvalt enda VTA jääki vaadata Rahandusministeeriumi kodulehelt

VTA kohustus tuleneb Euroopa Liidu toimimise lepingust, VTA täpsema määrusega saate tutvuda siin.

Info ja küsimuste korral

Piret Koodi

kliendisuhete juht

piret.koodi@eas.ee