Ülevaated turismi arengust

Allikas: Renee Altrov

Turismistatistika Tableau töölaudadel

2023. aasta ülevaated ja statistika

2017.-2022. aasta ülevaated ja statistika

Turismile omaste majandusharude ettevõtete käive, tööjõukulud ja töösuhted majandusharude ja regioonide kaupa, 2016-2022