Ülevaated turismi arengust

Allikas: Renee Altrov

2023. aasta ülevaated ja statistika

2022. aasta ülevaated ja statistika

Eesti turismisektori põhinäitajad

Turismi mõju majandusele, turismitulu, välisturistide arv ja kulutused, sise- ja välisturistide ööbimised sihtriikide ja maakondade kaupa:


Turismile omaste majandusharude ettevõtete käive, tööjõukulud ja töösuhted majandusharude ja regioonide kaupa, 2016-2022

2021. aasta ülevaated ja statistika

2020. aasta ülevaated ja statistika

2017.-2019. aasta ülevaated ja statistika