Väliskülastajate uuring

Allikas: Katrin Laurson

Väliskülastajate uuring 2023-2024

Väliskülastajate uuring 2023-2024 toimub EASi ja KredExi ühendasutuse ning Tallinna Strateegiakeskuse tellimusel 2023. a veebruarist 2024. a jaanuarini. Eesmärk on perioodi lõpuks küsitleda 7000 väliskülastajat. Uuringut teeb näost-näkku küsitlusena Turu-uuringute AS. Küsitlus toimub Tallinna sadamas, lennujaamas ja bussijaamas, Tartu bussijaamas, Valgas ja Iklas.

Tableau töölaual on esitatud piiriuuringu esimeste kuude tulemused. Andmed on praegu kaalumata, kaalumine (vastavaks külastajate tegelikule struktuurile piiriületuskohtade ja transpordiliikide kaupa) toimub alles peale kogu küsitluse lõppu. Nii kaalumine kui ka uute andmete lisandumine muudavad mõnevõrra tulemusi, kuna erinevatel kuudel on külastajate profiilid erinevad. Tulemusi on võimalik filtreerida paljude tunnuste kaupa (nt elukohariik, peamine sihtkoht Eestis, reisi peamine eesmärk jne).

Väliskülastajate uuring 2023-2024 Tableau töölaual