Väliskülastajate uuring

Allikas: Katrin Laurson

Väliskülastajate uuring 2023-2024

Väliskülastajate uuring 2023-2024 toimus EASi ja KredExi ühendasutuse ning Tallinna Strateegiakeskuse tellimusel 2023. a veebruarist 2024. a jaanuarini. Kokku vastas 7016 väliskülastajat, kellest 4940 ööbisid Eestis ja 2076 olid ühepäevakülastajad. Uuringut tegi näost-näkku küsitlusena Turu-uuringute AS. Küsitlus toimus Tallinna sadamas, lennujaamas ja bussijaamas, Tartu bussijaamas, Valgas ja Iklas.

Uuritav sihtgrupp: Eestist lahkuvad vähemalt 18-aastased välisriikide elanikud (s.t. nende alaline elukoht viimase 12 kuu jooksul ei ole olnud Eesti), kes on viibinud Eestis 4 tundi kuni 12 kuud. Väliskülastajate uuringu sihtgrupiks ei ole pagulased / Eestis ajutise kaitse saanud inimesed ega veokijuhina töötavad inimesed. Uuringu sihtgruppi kuuluvad ka Eestist pärit inimesed, kelle alaline elukoht on välismaal (on elanud välismaal vähemalt viimased 12 kuud). Küsitlus toimus igal kuul 7-10 päeva jooksul, kruiisireisijate küsitlemine toimus maist septembrini. Küsitlemine toimus igas piiriületuskohas erinevatel nädalapäevadel ja erinevatel kellaaegadel päeva jooksul.

Tableau töölaual on esitatud piiriuuringu kogu perioodi tulemused, kuid andmed on praegu kaalumata. Kaalumine (vastavaks külastajate tegelikule struktuurile piiriületuskohtade ja transpordiliikide kaupa) algab alles peale kogu küsitluse lõppu ja kaalutud tulemused avaldame 2024. a märtsis. Tulemusi on võimalik filtreerida ja vaadata paljude tunnuste kaupa (nt elukohariik, peamine sihtkoht Eestis, reisi peamine eesmärk jne).

Tableau töölaual saab tulemusi vaadata kolmel lehel. Lehel Vali huvipakkuv sihtgrupp saab välja filtreerida endale sobiva sihtgrupi, kasutades ühte või mitut filtrit – näiteks Soome elanikud, või Soome elanikud, kelle peamine sihtkoht on Tallinn, või Soome elanikud, kelle peamine sihtkoht on Tallinn ja kes reisivad koos lastega (kasutada saab mitut filtrit korraga, aga kui sihtgrupis on alla 30 vastaja, siis tulemusi ei kuvata). Korraga saab kuvada kõigi küsimuste tulemused selle sihtgrupi kohta.

Lehel Gruppide võrdlus kuvatakse samuti korraga kõik küsimused, kuid omavahel saab võrrelda paljusid gruppe – näiteks elukohariike või vanusegruppe. 

Lehel Kahe grupi võrdlus saab kuvada kõrvuti 2 sihtgruppi, näiteks 2 elukohariiki või 2 vanusegruppi. Vaikimisi kuvatakse kõigepealt alati ööbimisega külastajaid, aga lisaks saab allpool kuvada ka ühepäevakülastajaid (kuigi neid on arvuliselt vähem ja teatud filtrite rakendamisel võib vastajate arv jääda liiga väikeseks, et neid kuvada saaks). Korraga saab kuvada ühe küsimuse tulemused.

Väliskülastajate uuring 2023-2024 Tableau töölaual