Väliskülastajate uuring

Allikas: Katrin Laurson

Väliskülastajate uuring 2022-2023

Perioodil 2022-2023 viidi läbi uus väliskülastajate uuring. Lähem info ja uuringu tulemused lisame siia lehele tõenäoliselt 2023. aasta IV kvartalis.


Väliskülastajate uuring 2016-2017

Väliskülastajate uuringu tegi Statistikaamet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning EASi ja Kredexi ühendasutuse turismiosakonna tellimusel. Väliskülastajate uuring on valikuuring, millega kogutakse infot Eestist lahkuvatelt vähemalt 15-aastastelt välisriikide elanikelt silmast silma intervjuuna.

KÜSITLUSPERIOOD: 2016.a. uuring toimus 1.07-11.08 ja 14.11-11.12.
2017.a. uuring toimus küll samadel kuudel, kuid veidi erinevatel nädalatel: 17.07-13.08 ja 1.11-17.12.

NB! Uuringu tulemused on üldistatavad ainult antud küsitlusperioodidel (konkreetsetel nädalatel) Eestis käinud väliskülastajatele; uuringu tulemusi ei saa üldistada kogu aasta jooksul (s.t. kõigil hooaegadel) Eestis käinud väliskülastajatele. Seetõttu on järgnevalt esitatud andmed ainult suvise ja talvise etapi kohta eraldi. Kuigi neid on järgnevas tekstis nimetatud suve ja talve tulemusteks, esindavad andmed tegelikult siiski ainult konkreetseid küsitlusperioode (nädalaid), mitte ka kogu suve ja kogu talve.

KÜSITLUSKOHAD paiknesid Tallinna sadama A ja D terminalides, Tallinna lennujaamas, bussijaamas (rahvusvahelistes liinibussides) ja raudteejaamas (Venemaale suunduvates rongides), Narva, Koidula ja Luhamaa piiripunktides, Valgas (valdavalt kaubanduskeskuste ja bensiinijaamade parklates, kuid ka endistes piiriületuskohtades) ning Ikla endises piiripunktis ja selle lähedal Lätis asuvas bensiinijaamas. Iklas ja Valgas sai küsitleda vaid neid, kes ise küsitluskohtades peatusid. Kuna Statistikaameti küsitlejatel pole õigust sõidukeid peatada, siis neil, kes küsitluskohas peatust ei teinud, puudus võimalus küsitlusse sattuda. Et saada valimisse rohkem üle Läti piiri lahkuvaid vastajaid, küsitleti lisaks Tartus Ahhaa keskuse juures. Neilt küsiti e-posti aadress ja paluti neil täita veebiankeet pärast koju jõudmist. Siiski ei pruugi tulemused kajastada päris adekvaatselt Läti turistide tegelikku struktuuri.