Rahvusvaheliste konverentside toetus (2024) - SULETUD

Allikas: Renee Altrov

Toetuste taotluste vastuvõtmine on lõppenud. Järgmine voor avatakse 2025. aasta alguses.

Rahvusvaheliste konverentside toetus

Toetame rahvusvaheliste konverentside korraldamist Eestis ja nende turundamist välisturul, et kasvatada Eestisse saabuvate kõrgema maksevõimega väliskülastajate hulka ning suurendada Eesti kui turismiriigi tuntust välisturgudel.

Toetuste taotluste vastuvõtmine oli avatud 1. veebruarist 2024 kell 9:00 kuni 4. märtsini 2024 kell 16:00.

Toetuse eesmärk ja tingimused

Rahvusvaheliste konverentside toetamise eesmärk on suurendada nii Eesti tuntust rahvusvaheliste konverentside toimumise sihtkohana kui ka Eestisse saabuvate kõrgema maksevõimega väliskülastajate arvu. Lisaeesmärk on tekitada motivatsiooni korraldada rahvusvaheliselt mainekaid konverentse ka väljaspool pealinna ja tuua väliskülastajaid Eesti erinevatesse piirkondadesse. Toetuse tulemusena suureneb turismieksport ja riigile laekub täiendav maksutulu.

Abiks konverentsi korraldajale

Siin on esitatud kestliku sündmuse korraldamise soovitused (juhendmaterjal), mis on abiks muuhulgas taotluse täitmisel. Rohkem infot ja soovitusi rahvusvahelise konverentsi korraldamist leiab ka Eesti Konverentsibüroo veebilehelt.

Info

Riin Roosalu

Toetuste keskuse valdkonnajuht

Riin.Roosalu@eas.ee

+372 514 0587