Eestit tutvustav videopank

Allikas: Visit Estonia, Liina Notta

Visit Estonia videokanalid

Visit Estonial on oma videokanal nii Vimeos kui ka Youtube'is, kust leiad kõik Eestit kui suurepärast puhkuse- või äriturismi sihtkohta turundavad videod. Saad videoid nii alla laadida kui neile oma veebipõhises turunduses viidata. Ka Brand Estonia veebilehelt leiad mitmesugust videomaterjali, et siduda seda kaasaegse pildikeelega fotode ning lugude ja faktidega Eesti kohta tervikuks. Pane tähele, et Brand Estonia veebilehel asuvate videote kasutamise tingimused on märgitud iga video juures eraldi.

Konverentsilinnade videod

2021. aastal valminud ingliskeelsed filmiklipid tutvustavad Eestit ja meie peamisi konverentsilinnu Tallinna, Tartut ja Pärnut. Eestile kõige omasemat pakkumist esile toovate kaadrite eesmärk on turundada Eestit kui suurepärast sihtkohta äriturismiks. Kasutame seda videomaterjali järjepidevalt nii ise kui ka koos oma partneri Eesti Konverentsibürooga rahvusvahelises turunduses. Videomaterjali on teretulnud kasutama ka kõik teised partnerid, kelle abil jõuavad Eestisse konverentsid ja muud väärikad rahvusvahelised sündmused: erialaorganisatsioonid, konverentsikorraldajad, hotellid, sihtkoha esindajad või teenusepakkujad, et selle abil oma pakkumisi ilmestada. Pane tähele, et videote kasutamise tingimused on märgitud iga video juures eraldi.

Aktiivsete tegevuste videod äri- ja grupireisideks

2021. aastal filmisime ka mitmeid aktiivseid tegevusi gruppidele nii linnas kui looduses, mida äriturismi- ja korporatiivrühmadele pakkuda. Nende ingliskeelsete klippide eesmärk on anda inspiratsiooni, mida ette võtta, kui reisi põhieesmärgist - konverentsist või korporatiivüritusest - vaba aega üle jääb. Fookuses on Eesti kui sihtkoht, kus saab kogeda ka päris unikaalseid elamusi. Videod jagunevad temaatiliselt kolmeks: matk rabas, adrenaliinirohked seiklused ja tegevused linnas. Pane tähele, et videote kasutamise tingimused on märgitud iga video juures eraldi.

Visuaalmaterjali kasutamine

Kui ei ole märgitud teisiti, viita lihtsalt visuaalmaterjali autorile ning märgi allikaks ka Visit Estonia. 
Küsimustega pöördu Martti Volti (martti.volt@eas.ee) poole.