Kestlik turismiteenus - kellele ja milleks?

Allikas: Renee Altrov/Brand Estonia

Allikas: Brand Estonia

Kestliku turismi sammuseadja

Oleme Visti Estonia meeskonnaga Rohetiigri akadeemias välja töötanud turismiettevõtte kestliku tegutsemise sammuseadja ehk eneseanalüüsi vormi, et aidata turismiettevõttel saada ülevaade:

- kui kaugel on ettevõte kestlike põhimõtete rakendamisega
- kuidas need panustavad ÜRO säästva arengu eesmärkide (SDG) saavutamisse


Üleriiklikule lähenemisele andis hoo sisse saarte sihtkoha arendusorganisatsiooni poolt välja töötatud ja turismiettevõtete poolt positiivse vastuvõtu pälvinud miniaudit. Eneseanalüüsi vorm on selle täiendatud versioon. Vormi välja töötades lähtusime kestliku turismi rahvusvahelistest standarditest ja enesehinnangu kriteeriumitest (nn GSTC, Green Key, Biosphere). Eesmärk oli valida kõige olulisemad tegevused ning hakata neid pideva arengu soodustamiseks iga-aastaselt uute tegevustega täiendama.

Praegu on eneseanalüüsi vorm kättesaadav Formsi ankeedina, kuid tulevikus soovime selle integreerida Visit Estonia veebis objekti töölehele ja võimaldada välisturunduses lisaks märgiste omanikele ka eneseanalüüsi täitvaid ettevõtteid esile tuua.
Vormi on oodatud täitma iga turismiettevõte endale sobival ajal. Kestliku tegutsemise vorm koosneb kahest peateemast - keskkond ja kogukond - ning neid toetavast kommunikatsiooniosast. Küsimustiku täitmine võtab aega 15-20 minutit ning täidetud vormi koopia saate endale saata e-kirjaga.

Alustan kestlike sammude seadmisega

Oleme tänulikud, kui vormi täitmisel jagad tulemust meiega, et saaksime seda edasi arendada ning kaasata sind loodavasse kestlikult tegutsevate turismiettevõtete võrgustikku. 

Miks kliima muutub? Kuidas kliimamuutused meie elu muudavad? Mida saaksime kliimamuutuste leevendamiseks igapäevaelus teha?

Kliimamuutuste mõju

Kestliku turismi tiim:

Imbi L Martinson

Sihtkohad

imbi.martinson@eas.ee

Liis Läte

Green Key

liis.late@eas.ee

Dana Noormets

MICE

dana.noormets@eas.ee

Tatjana Koor

Tootearendus

tatjana.koor@eas.ee