Turismiuuringud välisriikides

Allikas: Rasmus Jurkatam

Veebilehele on koondatud erinevad turismivaldkonna uuringud, analüüsid ja pressiteated Euroopa riikide ning kaugturgude kohta.

Euroopa riikide elanike reisikavatsused 2020. aastal ja 2021. aasta kevadel

Põhjamaad

Soome

Rootsi

Norra

Ida-Euroopa

Läti, Leedu, Poola

Venemaa

Lääne-Euroopa

Saksamaa

Suurbritannia

Holland

Belgia

Austria

Šveits

Lõuna-Euroopa

Itaalia

Prantsusmaa

Hispaania

Türgi

Kaugturgude ülevaated

Aasia riigid