Välisriikides tehtud turismiuuringud

Allikas: Rasmus Jurkatam

Veebilehele on koondatud erinevad turismivaldkonna uuringud, analüüsid ja pressiteated Euroopa riikide ning kaugturgude kohta. Vaata lähemalt:

Euroopa Turismikomisjoni uuring 10 Euroopa riigi elanike reisihuvi kohta lähemal 6 kuul

Põhjamaad

Soome

Soome elanikkonna küsitluse tulemused (juuni 2021) interaktiivsel töölaual

Rootsi

Rootsi elanikkonna küsitluse tulemused (oktoober 2021) interaktiivsel töölaual

Norra

Ida-Euroopa

Läti, Leedu, Poola

Läti elanikkonna küsitluse tulemused (mai 2021) interaktiivsel töölaual

Leedu elanikkonna küsitluse tulemused (juuni 2021) interaktiivsel töölaual

Poola elanikkonna küsitluse tulemused (juuni 2021) interaktiivsel töölaual

Venemaa

Lääne-Euroopa

Saksamaa

Suurbritannia

Holland

Belgia

Austria

Šveits

Lõuna-Euroopa

Itaalia

Prantsusmaa

Hispaania

Türgi

Kaugturgude ülevaated

Aasia riigid