Turismiprofessionaalile

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse turismiarenduskeskuse eesmärgiks on suurendada Eesti kui reisisihi tuntust ning Eesti turismitoodete rahvusvahelist konkurentsivõimet.

Tegevusi valides soovime:

 • soodustada esmakülastusi kaug- ja korduvkülastusi lähiturgudelt,
 • suurendada külastusi väljaspool kõrghooaega,
 • pikendada külastuste kestust,
 • laiendada kliendibaasi eri vanuses ning nõudlikumate ja maksejõulisemate reisijatega.

Keskendume turgudele, millel on suurim potentsiaal tuua turundusinvesteeringutelt tulu. 

 • esmatähtsad: Soome, Venemaa, Läti,
 • teisese tähtsusega: Rootsi, Norra, Saksamaa, Suurbritannia,
 • siseturism,
 • kaugturud: Hiina, Jaapan, USA.

Peamiseks turunduskanaliks sõltumata sihtturust on turismiinfosüsteem puhkaeestis.ee / visitestonia.com, samuti sotsiaalmeediakanalid.

Lõpptarbijale suunatud turunduses tutvustame Eesti turismipakkumist kampaaniate, ajakirjanike pressireiside, turismimesside ja suhtekorralduse abil. 

 • Kampaaniad. Uue meedia ajastul pole need enam sihtriigipõhised, vaid riikideülesed viraalsed aktsioonid, mis jõuavad miljonite inimesteni ja hõlmavad inimesi kümnetest riikidest.
 • Pressireisid. Kutsume Eestisse ja aitame tutvumisprogrammiga nii traditsioonilise meedia ajakirjanikke kui ka kümnete tuhandete jälgijatega sotsiaalmeedia mõjutajaid. 
 • Turismimessid. Siia kuuluvad lõpptarbija päevad suurtel turismiüritustel nagu Põhjamaade suurim mess MATKA Soomes ja Euroopa suurim mess ITB Saksamaal. Turismiarenduskeskus korraldab tavaliselt Eesti ühisala, tellides stendi kujunduse ja koordineerides partnerite tegevust.
 • Suhtekorraldus. Põhiliste sihtturgude partneragentuurid levitavad välisajakirjanduses meie sõnumit Eesti turismis parasjagu aktuaalsetest teemadest, mis võiksid motiveerida Eestit külastama, olgu selleks siis jääteede avamine või laulupidu.

Välisturgude ettevõtjatele suunatud turunduses ehk äriturunduses tutvustame Eestit turismimaana professionaalidele: reisikorraldajatele ja -büroodele, et laiendada nende pakettides Eesti ettevõtete ja sihtkohtade pakkumist. Turundame puhkuse- ja konverentsiturismi, viimase puhul peale Eesti konverentsipaikade veel motivatsioonireiside korraldamise võimalusi.

Äriturundus hõlmab järgmisi töövorme:

 • Suured turismimessid välismaal. Siia kuuluvad nii ainult professionaalidele mõeldud üritused kui ka suurte lõpptarbijamesside profipäevad ja -alad.
 • Väiksemad kontaktüritused välismaal, nn workshop’id. Alustame Eesti võimaluste esitlusega mingil teemal, sellele järgnevad enamasti Eesti ettevõtjate silmast silma kohtumised valitud reisikorraldajatega. Workshop’ide hulgas on nii välismaiste ettevõtjate ja organisatsioonide algatusel toimuvaid kui ka turismiarenduskeskuse enese korraldatud üritusi. Kaugturgudel nagu Hiina ja Jaapan toimuvad need sageli roadshow vormis, et hoida kokku kulusid ja aega. Eesti ettevõtjatele on need tänuväärne vorm jõuda kiiresti palju rohkemate oluliste partnerite ja tulusate tehinguteni, kui oleks võimalik omal käel.
 • Tootetutvustusreisid Eestis. Tutvustame Eestit välismaistele professionaalidele kohapeal, koostades nende spetsiifilise huvi järgi rätsepatööna tutvumisprogramme.

Plaanime ja teeme turundust koostöös turismiettevõtjate ja -organisatsioonidega. Koostöö hõlmab ka ürituste korraldamise, messidel osalemise jm kulude jagamist.

Turismi äriürituste aastakava asub visitestonia.com veebi professionaali osas. Samas jagab turismiarenduskeskus ka muid võimalusi turismiettevõtetele ja -sihtkohtadele end turundada.

Tootearenduseks pakume turismiettevõtjatele:

 • turismikoolitusi koostöös regionaalsete turismiorganisatsioonidega,
 • e-akadeemiat visitestonia.com profiveebis,
 • turismiinvesteeringute toetamist, keskendudes suurprojektidele ja Eesti mainet loovatele suursündmustele.

Uudiskiri