EHE ehk Ehtne ja Huvitav Eesti

Allikas: Visit Estonia

Mis on EHE?

EHE ehk Ehtne ja Huvitav Eesti on ökoturismi kvaliteedimärgis, millega tunnustatakse ja turundatakse loodussõbralikke maapiirkonnas* pakutavaid turismiteenuseid. Nagu nimest võib eeldada, iseloomustab ökoturismi märgise pälvinud tooteid ja teenuseid ehedus ehk paikkonna elulaadi, ehedat loodust ning kohalikku kultuuri väärtustavad elamused. Neid pärand- ja loodusväärtusi kasutades ja tutvustades kujuneb turismiettevõtjast ka nende kaitsja, kes arvestab ja väärtustab, nii külastajate kui kohaliku kogukonna silmis, paiga identiteeti, piirkonna inimeste elulaadi ning loodus- ja inimkoosluse kooskõla.


EHE märgis kinnitatakse teenusele või teenuste kompleksile kolmeks aastaks eeldusel:

  • see on pakkumisel olnud vähemalt üks aasta
  • selle kohta on olemas külastajate tagasiside 
  • teenus on Visit Estonia ja Puhka Eestis veebis olemas
  • täidetud teised olulised kriteeriumid.

Turismiettevõttele annab märgisega liitumine võimaluse panustada turismisektori rohepöördesse ning saada osa kasvavast nõudlusest keskkonnahoidlike ja ehedate loodus- ja kultuurielamusete järgi. Taotledes oma tootele EHE märgist, kohustub ettevõtja juhinduma ökoturismi põhimõtetest. EHE märgise omanikud on Visit Estonia veebis eeliskuvatud.

Lisainfo taotlusvooru avanemise kohta leiad Eesti Maaturismi kodulehelt. Taotlusvoorus osalemiseks saada palun esimese sammuna vabas vormis avaldus ettevõtte nime ja teenuse kirjaldusega EHE märgise projektijuhile: ehe@maaturism.ee 

EHE märgise arendamist ja väljaandmist korraldab EASga sõlmitud lepingu alusel Eesti Maaturism MTÜ. Tegevust kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. EHE märgise töötas välja Eesti Ökoturismi Ühendus koostöös Eesti Maaturismi Ühingu ja teiste organisatsioonidega 2001. aastal. Praegu korraldab EHE väljaandmist ja arendamist MTÜ Eesti Maaturism koostöös EASi turismiarenduskeskusega. EHE (inglise keeles "Estonia - the Natural Way") näol on tegemist ühe vanima ökoturismi märgistamise süsteemiga Euroopas, mida hakati välja töötama 2000. aastal. Samal ajal Eestiga töötas Rootsi ökoturismiühendus välja oma märgise "Naturens Bästa". Eeskuju võeti toona Austraalia kvaliteedisüsteemilt.

*Maapiirkonnaks loetakse valdu (sh vallasisesed linnad, mille elanike arv jääb alla 10 000) ja kuni 10 000 elanikuga väikelinnasid.

Küsi lisainfot EHE projektijuhilt

Liis Läte

liis.late@eas.ee

5296343

EHE märgist omavad turismitooted ja -teenused