Allikas: Katrin Laurson

Loodusturismi ettevõtete välisturu võimekuse arenguprogramm

UUS! Avame esmakordselt loodusturismi ettevõtetele arenguprogrammi, mis alustab 1. veebruaril 2024 ning lõpetab 16. mail 2024. Ootame programmi osalema ettevõtteid, kes tahavad arendada väliskülastajatele sobivaid loodusturismitooteid ning tõsta välisturgudel turundamise oskusi ja teadmisi. Programmi tulemusena valmib igal ettevõttel tegevusplaan toote/teenuse arendamiseks ja turundamiseks välisturule.

Kui soovite tõsta enda ettevõtte välisturu võimekust ning arendada oma pädevusi ja teadlikkust, siis ootame teid kandideerima!

Arenguprogrammi väärtus loodusturismi ettevõtjale


 • Arenguprogramm annab ettevõtjale praktilise koostöökogemuse juhendajaga ning teadmised ja oskused, kuidas teenusedisaini kestlike toodete arendamisel strateegiliselt kasutada.
 • Ettevõtja omandab oskused kohandada oma toode väliskliendile sobivaks ning turundada seda rahvusvahelisel turul konkurentsivõimeliselt, valides selleks õiged kanalid.
 • Koolitajad ja juhendajad pakuvad objektiivset ja hinnanguvaba jooksvat tagasisidet.
 • Kõik programmis osalejad jagavad oma praktilisi kogemusi sarnastes olukordades, aidates kaasosalejatel neist õppida ja oma ettevõtte kontekstis rakendada.
 • Arenguprogrammi ülesehitus toetab loodusturismi ettevõtjate ühiseid tegevusi. Programmis või selle järel saab teiste ettevõtjatega sobivusel piirkondlikku või ekspordialast koostööd arendada.

Arenguprogrammi sisu ja ajakava

Arenguprogrammi grupis on kuni 10 loodusturismi ettevõtet, igast ettevõttest ootame programmi osalema 2 inimest. Arenguprogrammi pikkuseks on 4 kuud ning programm koosneb viiest koolituspäevast ja iseseisvast tööst juhendajaga. Koolituspäevad toimuvad Tallinnas Palo Alto Club ruumides aadressil Telliskivi 57, kell 10-17.

Arenguprogrammi viivad läbi professionaalsed koolitajad, samuti jagab igal koolitusel oma häid kogemusi ja vastab küsimustele ka üks praktik, kelle kogemused haakuvad sel päeval käsitletava teemaga. Ettevõtetele määratud personaalsed juhendajad osalevad kõigil koolituspäevadel.

 • 1. veebruar - esimene koolituspäev: Sissejuhatus eksporti - välisturu eripärad ja võimekuse suurendamine

Esimesel koolituspäeval tehakse sissejuhatus eksporti, räägitakse välisturgude eripäradest. Koolituspäeval koostatakse ettevõtte turundus/eksporttegevuste analüüs. Koolituspäeva lõpuks valmib lühike tegevusplaan edasisteks sammudeks välisturu võimekuse ja ekspordi suunal.
Koolitaja: Leila Haugas

 • 14. märts - teine koolituspäev: Välisturule sobiva toote arendamine teenusedisaini meetodeid kasutades

Teisel koolituspäeval võetakse kasutusele disainiprotsessi ja disainitööriistad, mille abil luuakse inimesekesksed ja sihtgruppe kõnetavad turismitooted. Fookus on teenusedisaini ja brändingu vahendite ning mõtteviisi rakendamisel turismis.
Koolitaja: Klarika Mäeots-Uustal

 • 11. aprill - kolmas koolituspäev: Kestlikkus, sh kestlik turism ja turismitoode

Koolitus-töötuba kestlikkuse teemadel koosneb kahest osast: esimeses osas antakse üldised teadmised kestlikkusest turismi valdkonnas, teises praktilisemas osas räägitakse, kuidas ja mida saab turismiettevõte ise teha, et tema tegevus oleks kestlikum.
Koolitaja: Marko Siller

 • 2. mai - neljas koolituspäev: Kommunikatsioon, müügi- ja turundustegevused välisturugudele

Neljandal koolituspäeval koostavad ettevõtjad välisturgudele jõudmiseks kommunikatsiooni- ja turundusplaani.
Koolitaja: Kadi Elmeste

 • 16. mai - viies koolituspäev: Äriprotsessid

Viienda koolituspäeva eesmärk on kaardistada äriprotsessid uue teenuse turule toomiseks ja analüüsida nende mõju ettevõttele. Samuti kaardistatakse võimalikud riskid ja koostatakse tegevusplaan uute protsesside juurutamiseks.
Koolitaja: Allan Valm

Viimaseks koolituspäevaks teevad ettevõtjad oma turismitootele esitluse, mille koostamisel kasutakse varasematel koolitustel saadud teadmisi ja praktilise töö käigus väljatöötatud lahendusi.

 • Iseseisev töö juhendajaga (maht 8 tundi)

Iga arenguprogrammis osalev ettevõte saab omale juhendaja, kellega koos analüüsitakse oma toodet, selle korraldus-, kommunikatsiooni-, turundus- ning müügitegevusi kaardistamaks hetkeolukorda, tugevusi ning arendamist vajavaid aspekte ja kavandatakse arendustegevusi välisturu võimekuse suurendamiseks. Juhendamise kestvus ühe organisatsiooni kohta on vähemalt 8 astronoomilist tundi. Juhendajad nõustavad osalejaid programmi vältel nii koolituspäevadel kui tegevusplaani koostamisel.

Meeskond

Arenguprogrammi viivad läbi professionaalsed koolitajad, kes lisaks teoreetilisele osale toovad loodusturismivaldkonnast palju elulisi näiteid ja teevad erinevaid praktilisi harjutusi. Igale ettevõttele määratakse arenguprogrammi edukaks läbimiseks kogemustega juhendaja.

Tutvu arenguprogrammi koolitajate ja juhendajatega!

Allan Valm

Digital Elegancekoolitaja

Kadi Elmeste

Turismiturunduskoolitaja

Klarika Mäeots Uustal

Velvetkoolitaja ja juhendaja

Leila Haugas

Leilahaugas.comkoolitaja

Marko Siller

Sustinerekoolitaja

Janno Siimar

Velvet

juhendaja

Anna Kuulmann

vabakutseline

juhendaja

Carolina Maia Groisman

Velvet

juhendaja

Pärtel Vurma

Velvetjuhendaja

Sofia Vega Anza

Velvetjuhendaja

Programmis osalemise tingimused:

Kuidas kandideerida?

Arenguprogrammi sai kandideerida hiljemalt 10. jaanuar 2024. Osalejate lõpliku valiku teeb hindamiskomisjon.

Lisainfo ja küsimused

Lily Allas

looduse- ja kultuuripuhkuse teemajuht

lily.allas@eas.ee

+372 5345 8202

Visit Estonia partneriteks arenguprogrammi elluviimisel on:

InterAct Projektid & Koolitus OÜ
Velvet DP OÜ
Lisainfo ja küsimused: annemai@interact.ee