Ligipääsetav turismiteenus

Allikas: Anete Toming

Ligipääsetavus - kellele ja milleks?

Viimastel aastatel on palju räägitud ligipääsetavusest turismis. See pole kerge teema. Ühelt poolt tunneb klient, et ligipääsetavaid teenuseid pole piisavalt ning ligipääsetavaks kuulutatud teenuste sisulist ligipääsetavust pole sageli lõpuni läbi mõeldud. Teiselt poolt tunneb teadmatust ja umbusku ettevõtja, eeldades kulukaid lisainvesteeringuid, kuigi hulga muresid saaks lahendada ka parema informeerituse ja töökorraldusega.

Tegu pole meie-nemad teemaga. Peaaegu kõik inimesed kuuluvad vähemalt mingil etapil oma elus erivajadustega inimeste hulka: manööverdades kaksikute vankriga sissepääsu ees, võttes ette reisi alles operatsioonist taastudes, või püüdes eakana tervisepiirangutest hoolimata elada võimalikult aktiivset ja mitmekesist elu.

Kõige kiirema ülevaate saab teemast Turismiarenduskeskuse kokkuvõtlikust juhendmaterjalist, mis katab kogu klienditeekonda alates huvi tekkimisest ning lõpetades reisi meenutamise ja kogemuste jagamisega. Teemasse enam süvenedes jagunevad materjalid sisult kaheks: üks osa käsitleb info esitust erivajadustega inimestele, teine vahetut kliendisuhtlust ja teenusepakkumist kohapeal.

Täiendame materjale jooksvalt koostöös Eesti Puuetega Inimeste Kojaga (EPIK).
Küsimuste ja ettepanekute korral palume ühendust võtta tatjana.koor@eas.ee.

Erivajadusega kliendi informeerimine

Kiire ülevaate saamiseks soovitame vaadata Sotsiaalministeeriumi tellitud lihtsat videokokkuvõtet ligipääsetavast kommunikatsioonist.

Siit leiad materjalid, kuidas muuta ligipääsetavaks info ettevõtte kohta, et ka erivajadustega klient saaks seda tarbida: mida see tähendab tekstide, piltide, heli ja video ning tervikuna kodulehe kontekstis. Saad tutvuda nii õigusliku raamistiku kui ka praktiliste soovitustega info esitamiseks digikanalites.

Erivajadustega kliendi teenindamine

Kiire ülevaate saamiseks soovitame vaadata Sotsiaalministeeriumi tellitud lihtsat videokokkuvõtet ligipääsetavast füüsilisest keskkonnast.

Siit leiad rikkalikult video- ja pildimaterjaliga illustreeritud soovitused, kuidas kujundada teenusepakkumist kohapeal. Õigusaktid reguleerivad ligipääsetavust hoonetele, kuid lisaks oleme kogunud juhiseid nii erinevate puudeliikide arvestamiseks kui ka eri tüüpi teenuste (loodusturism, sündmuskorraldus) pakkumiseks erivajadustega inimestele.

Kiire ülevaate saamiseks soovitame vaadata Sotsiaalministeeriumi tellitud lihtsat videokokkuvõtet ligipääsetavast üritusest.