Turismiettevõtete tehisintellekti alaste pädevuste arendamise programm (2024)

Allikas: Remo Savisaar

Turismiettevõtete AI ehk tehisintellekti alaste pädevuste arendamise programm

Tehisintellektil põhinevad tööriistad on saamas aina igapäevasemaks ning seda ka ärisektoris. Paljud on AI-st kuulnud ja seda katsetanud ning osad ka erinevates tegevustes rakendanud, kuid AI võimaldab enamat ja seda ka strateegilise juhtimise tasandil.

Kutsume turismiettevõtete esindajaid osalema tehisintellekti arenguprogrammis, kus räägitakse tehisaru kasutusvõimalustest ja tehisintellektist kui strateegilise juhtimise tööriistast. Programm koosneb kolmest koolituspäevast ja toimub kahes grupis - üks grupp Pärnus (26.04, 10.05 ja 24.05) ning teine Tartus (3.05, 17.05 ja 31.05).

Programmi kandideerimine on lõppenud (8.04). Otsused teeme teatavaks ja võtame ühendust kõikide osalemissoovi esitanud ettevõtetega hiljemalt 15.04.

Arenguprogrammi eesmärk ja sisu

Arenguprogrammi eesmärk on suurendada turismisektori teadlikkust tehisintellekti rakendamisel ettevõtte strateegilises juhtimises. Seminaridel tutvustatakse tehisintellektil põhinevaid tööriistu, mis võimaldavad analüüsida erinevaid andmeid (nt külastajate käitumist ning trende), tõhustada tööprotsesse ning sise- ja väliskommunikatsiooni jne. Räägitakse ka AI kasutamise piirangutest, ohtudest ja lähiaastate arenguperspektiividest.

Seminaride sisuteemad:
 1. AI-le käed külge - Pärnus 26.04, Tartus 03.05
  Esimesel seminaril antakse ülevaade loov-AI võimekustest, osalejad saavad praktilise kogemuse erinevate AI tööriistade kasutamisega (nt teksti, pildi ja heli tööriistad). Lisaks analüüsitakse andmeid ja tõlgendatakse AI abil graafikuid. Tutvustatakse, kuidas tehisintellektid saavad tõsta töötajate produktiivsust. Harjutustes kasutatavad materjalid on kohandatud turismisektorile.
 2. AI rakendamine organisatsioonis - Pärnus 10.05, Tartus 17.05
  Teisel seminaril õpitakse AI rakendamise tasemeid alates individuaalsetest tootlikkuse tõstmise tööriistadest ning lõpetades tehisintellekti integreerimisega ettevõtte toodetesse, teenustesse või äriprotsessidesse laiemalt. Koostatakse ajakavasid ja õpitakse AI abil planeerimisprotsesse tõhustama.
 3. Strateegiline vaade AI-le - Pärnus 24.05, Tartus 31.05
  Kolmandal seminaril keskendume nö suurele pildile. Vaatame, milliseid tööstusharusid AI areng enim mõjutab ja milliseid ärimudeleid AI tulek kõige enam muudab. Hindame, kas organisatsioon vajab eraldi AI-strateegiat või veel mitte. Vaatame, millised on AI strateegilise juurutamise sammud organisatsioonis. Automatiseerime tööprotsessi. Avame AI väljakutsete ja tuleviku teema ning käsitleme ka AI-ga seotud ohtusid ja nende maandamise võimalusi.

Koolitajad: Jarmo Tuisk ja Kristiina Tuisk (Productory Services OÜ)

Programmi korraldus - oluline teada

 • Programm koosneb kahest moodulist, mille sisu ja ülesehitus on samad.
 • Üks moodul viiakse läbi Pärnus (26.04, 10.05 ja 24.05) ning teine Tartus (3.05, 17.05 ja 31.05).
 • Mõlemad moodulid koosnevad kolmest seminaripäevast.
 • Kõik seminaripäevad toimuvad kell 12.30-16.30.
 • Seminarid toimuvad kontaktüritusena.
 • Pärnus toimuvad seminarid ESTONIA Resort Hotel & Spa konverentsikeskuses (A.H. Tammsaare pst 6)
 • Tartus toimuvate seminaride koht on täpsustamisel.
 • Seminarides osalejatel peaks olema kaasas sülearvuti, mis võimaldab seminarides aktiivselt osaleda, proovides läbi erinevaid võimalusi ja praktilisi ülesandeid.
 • Arenguprogramm lõpeb lõputööga, milles kasutatakse seminarides omandatud teadmisi ja käsitletud tööriistu ettevõttepõhise probleemi defineerimiseks, idee arendamiseks, riskianalüüsiks, tegevusplaani koostamiseks ja lõpuks ka idee esitlemiseks.
 • Programmis osalemine on tasuta, kuid selles osalemine on seotud vähese tähtsuse abiga (VTA) - programmis osalemiseks peab ettevõttel olema VTA jääk vähemalt 340 eurot.

Programmi ootame turismiettevõtjaid, kellel:

 • on esmased teadmised ja kogemused AI tööriistade kasutamisega ning kes näevad tehisintellekti võimaliku tööriistana ettevõtte strateegilisel juhtimisel, tegevuste kavandamisel ja elluviimisel.
 • VTA jääk on vähemalt 340 eurot.
 • maksuvõlg ei ole rohkem kui 100 eurot või see on ajatatud
 • äritegevus ei ole seotud Venemaaga ja Valgevenega.

Lisainfo

Tatjana Koor

tootespetsialist, turismiosakond

tatjana.koor@eas.ee

627 9331

Visit Estonia partneriteks programmi elluviimisel on koolitajad Jarmo Tuisk ja Kristiina Tuisk.

Teenust kaasrahastab Euroopa Liit