Allikas: Priidu Saart

Muuseumide välisturu võimekuse arenguprogramm

UUS! Avame esmakordselt muuseumidele suunatud arenguprogrammi, mis alustab 7. veebruaril 2024 ning lõpetab 6. juunil 2024. Ootame programmi osalema muuseume, kes soovib arendada väliskülastajatele sobivaid turismitooteid ning tõsta välisturgudel turundamise oskusi ja teadmisi. Programmi tulemusena valmib igal muuseumil tegevusplaan toote/teenuse arendamiseks ja turundamiseks välisturule.

Kui soovite tõsta muuseumi välisturu võimekust ning arendada oma pädevusi ja teadlikkust, siis ootame teid kandideerima!

Arenguprogrammi väärtus muuseumidele

 • Muuseum omandab oskused kohandada oma toode ja/ või teenus väliskliendile sobivaks ning turundada seda rahvusvahelisel turul konkurentsivõimeliselt, valides selleks õiged kanalid.
 • Koolitajad ja juhendajad pakuvad objektiivset ja hinnanguvaba jooksvat tagasisidet.
 • Kõik arenguprogrammis osalejad jagavad oma praktilisi kogemusi sarnastes olukordades, aidates kaasosalejatel neist õppida ja oma muuseumi kontekstis rakendada.
 • Arenguprogrammi ülesehitus toetab muuseumite ühiseid tegevusi. Programmis või selle järel saab teiste muuseumitega sobivusel piirkondlikku või rahvusvahelist koostööd arendada.

Arenguprogrammi sisu ja ajakava

Arenguprogrammi grupis on kuni 15 muuseumi, igast muuseumist ootame programmi osalema 2 inimest. Arenguprogrammi pikkuseks on 4 kuud ning programm koosneb viiest koolituspäevast ja iseseisvast tööst juhendajaga. Koolituspäevad toimuvad Tallinnas Palo Alto Club ruumides aadressil Telliskivi 57, kell 10-17.

Arenguprogrammi viivad läbi professionaalsed koolitajad, samuti jagab igal koolitusel oma häid kogemusi ja vastab küsimustele ka üks praktik, kelle kogemused haakuvad sel päeval käsitletava teemaga. Muuseumile määratud juhendaja osaleb kõigil koolituspäevadel.

 • 7. veebruar - esimene koolituspäev: Sissejuhatus eksporti - välisturu eripärad ja võimekuse suurendamine

Esimesel koolituspäeval tehakse sissejuhatus eksporti, räägitakse välisturgude eripäradest. Koolituspäeval koostatakse muuseumi turundus/eksporttegevuste analüüs. Koolituspäeva lõpuks valmib lühike tegevusplaan edasisteks sammudeks välisturu võimekuse ja ekspordi suunal.
Koolitaja: Leila Haugas

 • 28. märts - teine koolituspäev: Välisturule sobiva toote arendamine teenusedisaini meetodeid kasutades

Teisel koolituspäeval võetakse kasutusele disainiprotsessi ja disainitööriistad, mille abil luuakse inimesekesksed ja sihtgruppe kõnetavad turismitooted. Fookus on teenusedisaini ja brändingu vahendite ning mõtteviisi rakendamisel turismis.
Koolitaja: Klarika Mäeots-Uustal

 • 18. aprill - kolmas koolituspäev: Kestlikkus, sh kestlik turism ja turismitoode

Koolitus-töötuba kestlikkuse teemadel koosneb kahest osast: esimeses osas antakse üldised teadmised kestlikkusest turismi valdkonnas, teises praktilisemas osas räägitakse, kuidas ja mida saab muuseum ise teha, et tema tegevus oleks kestlikum.
Koolitaja: Marko Siller

 • 9. mai - neljas koolituspäev: Kommunikatsioon, müügi- ja turundustegevused välisturugudele

Neljandal koolituspäeval koostavad muuseumid välisturgudele jõudmiseks kommunikatsiooni- ja turundusplaani.
Koolitaja: Kadi Elmeste

 • 6. juuni - viies koolituspäev: Äriprotsessid

Viienda koolituspäeva eesmärk on kaardistada äriprotsessid uue teenuse turule toomiseks ja analüüsida nende mõju muuseumile. Samuti kaardistatakse võimalikud riskid ja koostatakse tegevusplaan uute protsesside juurutamiseks.
Koolitaja: Allan Valm
Viimaseks koolituspäevaks teevad muuseumid oma turismitootele esitluse, mille koostamisel kasutakse varasematel koolitustel saadud teadmisi ja praktilise töö käigus väljatöötatud lahendusi.

 • Iseseisev töö juhendajaga (maht 8 tundi)

Iga arenguprogrammis osalev muuseum saab omale juhendaja, kellega koos analüüsitakse oma toodet või teenust, selle korraldus-, kommunikatsiooni-, turundus- ning müügitegevusi kaardistamaks hetkeolukorda, tugevusi ning arendamist vajavaid aspekte ja kavandatakse arendustegevusi välisturu võimekuse suurendamiseks. Juhendamise kestvus ühe muuseumi kohta on vähemalt 8 astronoomilist tundi. Juhendajad nõustavad osalejaid programmi vältel nii koolituspäevadel kui tegevusplaani koostamisel.

Meeskond

Arenguprogrammi viivad läbi professionaalsed koolitajad, kes lisaks teoreetilisele osale toovad turismivaldkonnast palju elulisi näiteid ja teevad erinevaid praktilisi harjutusi. Igale muuseumile määratakse arenguprogrammi edukaks läbimiseks kogemustega juhendaja.

Tutvu arenguprogrammi koolitajate ja juhendajatega!

Kadi Elmeste

Turismiturunduskoolitaja

Allan Valm

Digital Elegance

koolitaja

Leila Haugas

Leilahaugas.comkoolitaja

Klarika Mäeots Uustal

Velvetkoolitaja ja juhendaja

Janno Siimar

Velvetjuhendaja

Marko Siller

Sustinerekoolitaja

Carolina Maia Groisman

Velvetjuhendaja

Anna Kuulmann

vabakutselinejuhendaja

Sofia Vega Anza

Velvetjuhendaja

Pärtel Vurma

Velvetjuhendaja


Programmis osalemise tingimused

 • Arenguprogrammi kandideerimise tähtaeg oli 10. jaanuar 2024. Programmis osalevad muuseumid valitakse välja kandideerimisankeetide alusel.
 • Programmis osalemistasu on 200 eurot + käibemaks. Osalemistasu sisaldab muuseumi kahe esindaja viiel koolituspäeval osalemist (sh lõuna) ja personaalset juhendamist (8 tundi).
 • Arenguprogrammis osaledes määratakse muuseumile vähese tähtsusega abi (VTA) orienteeruv suurus 4400 eurot (sisaldab käibemaksu). Programmis osalemine eeldab muuseumilt piisava VTA jäägi olemasolu. Oma organisatsiooni VTA jääki saate kontrollida Rahandusministeeriumi lehelt.
 • Muuseumi jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud VTA ei tohi ületada koos teenuse raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot. VTAd arvestatakse kontsernipõhiselt.
 • NB! Alates 01.01.2024 on VTA ülemmäära piir 300 000 eurot ning seda arvestatakse viimase kolme aasta kohta jooksvalt.

Kuidas kandideerida?

Arenguprogrammi sai kandideerida hiljemalt 10. jaanuar 2024. Osalejate lõpliku valiku teeb hindamiskomisjon.

Lisainfo ja küsimused

Lily Allas

Loodus- ja kultuuripuhkuse teemajuht

lily.allas@eas.ee

+37253458202

Visit Estonia partneriteks arenguprogrammi elluviimisel on:
InterAct Projektid & Koolitus OÜ
Velvet DP OÜ
Lisainfo ja küsimused: annemai@interact.ee