Ettevõtete digipöörde toetus - AVATUD!

Allikas: Artur Ivlijev

EAS-i digipöörde toetuse eesmärk on toetada automatiseerimist ning digitaalsete tehnoloogiate kasutuselevõttu.

Ettevõtete digipöörde toetus - AVATUD

EAS-i digipöörde toetuse eesmärk on toetada automatiseerimist ning digitaalsete tehnoloogiate jkasutuselevõttu. Toetuse eelarvest 5 miljonit eurot on suunatud "mitte-töötleva-tööstuse" ettevõtetele, s.h saavad digipöörde toetust taotleda ka turismiteenuseid pakkuvad ettevõtted. Toetust saab taotleda digitaliseerimise terviprojektidele, sh nii tarkvaralahenduste kui riistvara soetamiseks. 

Digipöörde toetuse eelduseks on digitaliseerimise teekaardi olemasolu. Digitaliseerimise teekaart on ettevõtte strateegiline dokument, milles antakse hinnang ettevõtte digitaliseerimise hetkeolukorrale, leitakse äriprotsesside kitsaskohad ja milliseid neist saab lahendada digitaliseerimise abil ning koostatakse järgmise kolme aasta tegevuskava digitaliseerimise elluviimiseks. Turismiettevõtted saavad digitaliseerimise teekaardi luua koostöös professionaalse mentor-konsultandiga digimentorluse teenuses.

EAS-i digipöörde toetus:
Suurim toetus: 300 000 EUR
Omafinantseering: kuni 50%
Meetme eelarve on 58 miljonit eurot. Tegevusi rahastatakse jooksvalt kuni eelarvevahendite ammendumise või toetuse taotlemise perioodi lõppemiseni. Meedet rahastatakse Euroopa Taaste- ja Vastupidavusrahastust.

Toetuse tingimused ja taotlemiseks olulised materjalid leiate: https://eas.ee/grants/digipoorde-toetus/ 

Rahastatud projektide ja toetuse saajate nimekiri