Turismiuuringud Eestis

Allikas: Mariann Liimal

Eesti elanike sise- ja välisreiside kavatsused lähikuudeks (6. mai 2021)

Eesti turismisektori digitaalsete lahenduste kasutamise uuring

Märtsis - aprillis 2021 viis EASi Turismiarenduskeskus läbi küsitluse Eesti turismisektoris kasutatavate digilahenduste kohta. Küsitluse eesmärk oli kaardistada turismiettevõtete digitaalsete lahenduste kasutamine ja saada ülevaade peamistest takistustest ettevõtete digitaliseerituse tõstmisel.

COVID-19 mõju turismile ja võimalikud turismi arengu stsenaariumid

Uuring Covid-19 majandusmõjust turismisektorile on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellitud Tartu Ülikooli uuring, mis valmis 25.03.2021. Uuringu eesmärk oli saada teada COVID-19 majandusmõju, analüüsida kvalitatiivselt turismivaldkonna võimalikke arengustsenaariume COVID-19 kriisi järel ja kaardistada, mida peaks Eesti turismisektori arendamiseks lähi- ja pikemas perspektiivis tegema.

Restart 2021 uuring

Välisekspert Noel Toolani strateegiline nägemus ja soovitused Eesti turismisektori kriisist väljumiseks keskpikas perspektiivis.

Uuring "Päranditurism Eestis: potentsiaal ja arenguvõimalused" (2021)

Eesmärk oli kaardistada Eesti rikkaliku ajaloo- ja kultuuripärandi võimalusi rahvusvaheliselt huvipakkuvate turismitoodete sünniks. Töö teostasid oli Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut ning Viljandi Kultuuriakadeemia, koostööpartneriks Eesti Rahvaluule Arhiiv. Uuring valmis Eesti Teadusagentuuri programmi RITA rahastusel.

Turismiuuringud Eestis 2020. a

Turismiuuringud Eestis 2008.-2018. a