Kuidas täiustada kliendikogemust?

Allikas: Rene Altrov

Allikas: Rene Altrov

ReviewPro on suurim online klienditagasiside tööriist, mis kogub infot 175 online kanalist ja 45 keelest, analüüsib ning tõlgib külastajate tagasisidet ja rahulolu.

Klienditagasiside tööriist ReviewPro

Puhka Eestis ettevõtja töölaual avanes 2019. aastal pea 1000 Eesti turismiettevõttel vaade klientide tagasiside koondhindele (Global Review Index), hinnangu aluseks olevale arvustuste hulgale ja meelsusele (rohelisega märgitud rahulolev ja punasega kriitiline) ning ettevõtte poolt vastatud tagasiside osakaalule valitud ajaperioodil võrdluses eelneva perioodiga.

ReviewPro platvorm koondab külastajate tagasisidet 175 online kanalist, sh peamistest tagasisidekanalitest nagu Google, Booking.com, TripAdvisor, Facebook, Expedia jne. Need ReviewPro poolt automaatselt analüüsitud koondandmed aitavad nii ettevõttel endal kui ka sihtkohal mõista paremini oma külastajaid ning nende ootuseid. Andmetest tulenevalt on võimalik teha paremaid otsuseid, et pakkuda klientide ootustele vastavat teenindust. Kokkuvõttes aitavad ReviewPro andmed tõsta sihtkoha mainet ning konkurentsivõimet. Samuti aitavad tõsta broneeringute arvu, sest külastajate arvustused on suurimad mõjutajad uute külastajate ostuotsuste tegemisel.

Turismiarenduskeskuse strateegiline tulemusnäitaja ehk KPI on klientide rahulolu tõus 0,1 protsendipunkti aastas. Seda mõõdame me ReviewPro andmete alusel. Alates 2022. aastast on ka sihtkohtade koostööpiirkondadel ligipääs ReviewPro platvormile, et oma sihtkoha turismiarenduse ning ettevõtete teeninduskvaliteedi parandamisel neid andmeid nutikalt ära kasutada.


ReviewPro tiim Visit Estonias

Visit Estonia tiimis tegelevad ReviewPro platvormiga B2B toote projektijuht Kadri Koor ja kvaliteedisüsteemide koordinaator Imbi Lepik-Martinson. Küsimuste korral võta julgelt ühendust!

Kadri Koor

B2B toote projektijuht

Kadri.Koor@eas.ee

Imbi Lepik-Martinson

kvaliteedisüsteemide koordinaator

Imbi.Martinson@eas.ee