Kuidas täiustada kliendikogemust? ReviewPro

Allikas: Rene Altrov

Allikas: Rene Altrov

ReviewPro on suurim veebipõhine klienditagasiside tööriist, mis kogub infot 175 kanalist ja 45 keelest ning analüüsib külastajate rahulolu.

Klienditagasiside tööriist ReviewPro

Puhka Eestis ettevõtja töölaual avanes 2019. aastal pea 1000 Eesti turismiettevõttel vaade klientide tagasiside koondhindele (Global Review Index), hinnangu aluseks olevale arvustuste hulgale ja meelsusele (rohelisega märgitud rahulolev ja punasega kriitiline) ning ettevõtte poolt vastatud tagasiside osakaalule valitud ajaperioodil võrdluses eelneva perioodiga.

ReviewPro platvorm koondab külastajate tagasisidet 175 online-kanalist, sh peamistest tagasisidekanalitest nagu Google, Booking.com, TripAdvisor, Facebook, Expedia jne. Need ReviewPro poolt automaatselt analüüsitud koondandmed aitavad nii ettevõttel endal kui ka sihtkohal mõista paremini oma külastajaid ning nende ootuseid. Andmetest tulenevalt on võimalik teha paremaid otsuseid, et pakkuda klientide ootustele vastavat teenindust. Kokkuvõttes aitavad ReviewPro andmed tõsta sihtkoha mainet ning konkurentsivõimet. Samuti aitavad tõsta broneeringute arvu, sest külastajate arvustused on suurimad mõjutajad uute külastajate ostuotsuste tegemisel.

Turismiarenduskeskuse strateegiline tulemusnäitaja ehk KPI on klientide rahulolu tõus 0,1 protsendipunkti aastas. Seda mõõdame ReviewPro andmete alusel. Alates 2022. aastast on ka sihtkohtade koostööpiirkondadel ligipääs ReviewPro platvormile, et oma sihtkoha turismiarenduse ning ettevõtete teeninduskvaliteedi parandamisel neid andmeid nutikalt ära kasutada.


ReviewPro kasutajatugi

Visit Estonia partner ReviewPro andmete uuendamisel ning ettevõtete liidestamisel on sihtkoha turismiarendusorganisatsioonid ja Visit Estonia tiimis on ReviewPro peakasutaja tootejuht Tatjana Koor. Küsimuste korral võta julgelt ühendust!

Tatjana Koor

tootespetsialist

Tatjana.Koor@eas.ee