Mis on digitaliseerimine?

Allikas: Silvia Soide

Hea teada!

Oktoobris 2023 tutvustasime uusi tarkvaralahendusi turismiettevõtetele. Infoseminari salvestused:

Novembris 2023 avanes turismiettevõtetele suunatud uus toetus "Turismisektori tarkvarade liitumis-​ ja liidestamistoetuse"

Teenused, koolitused, infopäevad ja toetused

Mis on digitaliseerimine?

Eesti turismistrateegia 2021–2025 üheks eesmärgiks on digitaliseerimine, et vähendada ettevõtete halduskoormust, toetada tõhusamat ressursihaldust ja igapäevaseid tööprotsesse ning paranda andmete kogumise, analüüsi ja edastamise kvaliteeti.

Digitaliseerimine ei ole eraldiseisev tegevus, vaid loomulik osa meie igapäevasest tööst – nii töövahendite valikul kui tööprotsesside haldamisel, nii info ja andmete talletamisel kui jagamisel ja analüüsil ja ka igapäevases kliendisuhtluses meie külalistega ehk teenuste kasutajatega.

Eristame turismi digitaliseerimisel 4 suunda:

  1. Äriprotsessid ja ressursihaldus – siin tekivad algandmed, mida kasutatakse liidestustega edasistes tööprotsesside etappides ja eri tarkvarades. See on teenusepakkuja igapäevane töökeskkond.

  2. Külastajateekond – näiteks online-broneerimine, check-in ja check-out ja muu, mis lõpptarbijale välja paistab ja kuhu andmed võetakse liidestustega ressursihalduse tarkvaradest.

  3. Elamused – nt VR tuurid ja audiogiidid ehk digitaliseeritud turismiteenused, kus tehnoloogia on inimese rolli üle võtnud. 

  4. Turundus – koduleht, Google, Tripadvisor, sotsiaalmeedia ehk kõikvõimalikud digiturunduse kanalid.

Kui digitaliseeritud on Eesti turismiettevõtted?

Miks ei saa kõiki Eesti turismiteenuseid reaalajas lihtsalt ja kiirelt broneerida?

Paljude Eesti turismiettevõtete ressursside info (nt ruumid, kanuud, saunad, töötajate tööaeg, broneeringute andmed jms) on ​digitaliseerimata​. Seetõttu on teenusepakkujate ressursside​ ja broneeringutevoo haldamine käsitöörohke ja ajakulukas. Ja kuna puuduvad digitaliseeritud kujul algandmed ressursside saadavuse kohta​, siis puudub ka võimalus ​suunata andmeid lõpptarbijatele ​online-broneerimis​keskkondadesse​.

Nii on hetkel kõigi elamuste broneerimiseks sageli vaja teha mitmeid telefonikõnesid ja vahetada mitmeid e-kirju. Kui aga elamusteks vajalike ressursside info oleks digitaliseeritud, siis saaks neid elamusi suunata reaalajas broneeritavaks online kanalitesse. See aga säästaks palju aega nii elamuste pakkujatel kui ka tulevastel külastajatel.

Turismiteenuste ja elamuste broneerimise HETKE olukord:

Turismiteenuste ja elamuste broneerimine TULEVIKUS:

2021. aasta märtsis-aprillis uurisime Eesti turismisektorilt nende poolt kasutatavate digilahenduste kohta. Küsitluse eesmärk oli kaardistada turismiettevõtete digitaalsete lahenduste kasutamine ja saada ülevaade peamistest takistustest ettevõtete digitaliseerituse tõstmisel. Selgus, et vaid 23% ettevõtetest kasutab ressursside ja broneeringute haldamiseks eraldi tarkvara. 
Küsitluse täpsemad tulemused

Kesksete digilahenduste toetus

2022. aasta sügisel sai "Turismi kesksete digilahenduste toetuse" raames 7 projekti kokku 2 miljonit eurot, et arendada ja juurutada uusi keskseid tarkvaratooteid Eesti turismiteenuste pakkujatele. Toetuse eesmärgiks on juurutada uusi või arendada edasi olemasolevaid keskseid digilahendusi, mille abil digitaliseeritakse turismiettevõtjate ressursside haldamine ja muudetakse tööprotsessid efektiivsemaks ning külastajatele info kättesaadavus ja broneeringute tegemine hõlpsamaks. Samuti parandatakse andmeanalüüsi ja andmete kasutamise võimekust turismisektoris. Kõigi projektide valmimise tähtaeg on 2023. aasta oktoobri lõpp,

27. oktoobril 2023 tutvustasime kesksete digilahenduste projekte uusi tarkvaralahendusi tutvustaval infoseminari, mida saate järele vaadata siit:

I osas: Bidrento, Touringery    
II osas: HotelBuddy, eestispaad.ee, TravelGuider, Matkaliit - Matkad, Lydian.Venue

Omal käel kuulamiseks ja vaatamiseks

Info ja küsimuste korral

Ave Pill

ärimudelite ja digitaliseerimise projektijuht

ave.pill@eas.ee

+37258508793