Lühiajaliste üüripindade pakkumine ja nõudlus Eestis, 2019-2022

Allikas: Heiko Kruusi

Andmete allikas on firma Transparent. Andmed näitavad üüripindade nõudlust ja pakkumist portaalide Airbnb, Booking, Tripadvisor ja Vrbo kaudu kõigis Eesti maakondades 2019.-2022. a.

NB! Transparenti andmeid ei saa automaatselt liita majutusstatistikale, sest osa airbnb.com, booking.com jt portaalide kaudu üüritavaid pindu juba sisaldub majutusstatistikas (nt. külaliskorterid, kodumajutused, kus on vähemalt 5 voodikohta ja mida haldavad ettevõtted). Nende osakaal majutusstatistikas pole teada.

PAKKUMINE
• 2019. a. pakuti Eestis lühiajalisi üüripindu juulis 9017, detsembris 7408.
• 2020. a. pakkumiste arv vähenes: juulis oli see 8013 ja detsembris 6749.
• 2021. a. vähenes pakkumiste arv veelgi: juulis pakuti lühiajalisi üüripindu 7654, detsembris 6196. Pakkumine on valdavalt vähenenud Tallinnas.
• Eestis keskmiselt moodustasid 69% üüripindadest sellised, mille pakkujale kuulus vähemalt 2 üüripinda (keda võib pidada nn. professionaalseteks pakkujateks).

NÕUDLUS
• 2019. a. broneeriti Eestis kokku üüripindu 853 000 ööks, 2020. a. 565 000 ööks (langus 27%). Broneeritud öö tähendab ööd, mil portaalis eraldi pakutav üüripind oli üksusena välja üüritud, sõltumata ööbijate arvust.
• 2021. a. oli broneeritud öid 776 000 ehk 9% vähem kui 2019. a.
• 2021. a. oli Tallinnas broneeritud öid 26% vähem kui 2019. a., kõigis maakondades aga oli neid rohkem kui 2019. aastal.
• Lühiajaliste üüripindade kogutulu majutusest oli 2019. aastal 56 mln eurot, 2020. aastal 38 mln eurot ja 2021. aastal 62 mln eurot.
• Seega oli 2021. aastal kogutulu juba 12% suurem kui 2019. aastal. Tallinna pakkujate kogutulu majutusest oli 2021. a. 15% väiksem kui 2019. a., väljaspool Tallinna aga oli see 54% suurem kui 2019. a.
• Broneeritud ööde arvu kasv tuleneb osaliselt sellest, et keskmine viibimise kestus on alates 2020. a. sügisest olnud tunduvalt pikem kui varem. See võib viidata, et klientide hulgas võis olla rohkem neid, kes kasutasid üüripindu hädavajalikul või ebatüüpilisel põhjusel.

Eesti helide viktoriin | Puhka Eestis