Lühiajaliste üüripindade pakkumine ja nõudlus Eestis, 2019-2023

Allikas: Heiko Kruusi

Andmete allikas on firma Transparent. Andmed näitavad üüripindade nõudlust ja pakkumist portaalide Airbnb, Booking, Tripadvisor ja Vrbo kaudu kõigis Eesti maakondades 2019.-2023. a.

NB! Transparenti andmeid ei saa automaatselt liita majutusstatistikale, sest osa airbnb.com, booking.com jt portaalide kaudu üüritavaid pindu juba sisaldub majutusstatistikas (nt. külaliskorterid, kodumajutused, kus on vähemalt 5 voodikohta ja mida haldavad ettevõtted). Nende osakaal majutusstatistikas pole teada.

PAKKUMINE
• 2019. a. pakuti Eestis lühiajalisi üüripindu jaanuaris 7147, juulis 9017.
• 2020. a. ja 2021. a. pakkumiste arv vähenes. 2021. a. jaanuaris pakuti lühiajalisi üüripindu 6753 ja juulis 7654.
• 2022. a. jaanuaris pakuti lühiajalisi üüripindu 6254, juulis 8405.
• Eestis keskmiselt moodustasid 69% üüripindadest sellised, mille pakkujale kuulus vähemalt 2 üüripinda (keda võib pidada nn. professionaalseteks pakkujateks).

NÕUDLUS

• 2019. a. broneeriti Eestis kokku üüripindu 853 000 ööks, 2020. a. 565 000 ööks (langus 27%).
• Broneeritud öö tähendab ööd, mil portaalis eraldi pakutav üüripind oli üksusena välja üüritud, sõltumata ööbijate arvust.
• 2021. a. oli broneeritud öid 776 000 ehk 9% vähem kui 2019. a. 2021. a. oli Tallinnas broneeritud öid 26% vähem kui 2019. a., kõigis maakondades aga oli neid rohkem kui 2019. aastal.
• 2022. a. oli broneeritud öid 868 000 ehk 2% rohkem kui 2019. a. Tallinnas oli broneeritud öid 17% vähem kui 2019. a., kõigis maakondades aga oli neid rohkem kui 2019. aastal.
• Broneeritud ööde arvu kasv tuleneb osaliselt sellest, et keskmine viibimise kestus on alates 2020. a. sügisest olnud tunduvalt pikem kui 2019. aastal. 2022. a oli küll viibimise kestus 2020. ja 2021. aastaga võrreldes veidi lühem, kuid siiski 1-2 ööd pikem kui 2019. a.