Lühiajaliste üüripindade pakkumine ja nõudlus Eestis, 2019-2023

Allikas: Heiko Kruusi

Andmete allikas on firma Transparent. Andmed näitavad üüripindade nõudlust ja pakkumist portaalide Airbnb, Booking, Tripadvisor ja Vrbo kaudu kõigis Eesti maakondades 2019.-2023. a.

NB! Transparenti andmeid ei saa automaatselt liita majutusstatistikale, sest osa airbnb.com, booking.com jt portaalide kaudu üüritavaid pindu juba sisaldub majutusstatistikas (nt. külaliskorterid, kodumajutused, kus on vähemalt 5 voodikohta ja mida haldavad ettevõtted). Nende osakaal majutusstatistikas pole teada.

PAKKUMINE
• 2023. a. jaanuaris pakuti lühiajalisi üüripindu 7189, juulis 9694.
• Eestis keskmiselt moodustasid 69% üüripindadest sellised, mille pakkujale kuulus vähemalt 2 üüripinda (keda võib pidada nn. professionaalseteks pakkujateks).

NÕUDLUS
• 2019. a. broneeriti Eestis kokku üüripindu 853 000 ööks, 2020. a. 565 000 ööks, 2021. a. 776 000 ööks ja 2022. a 868 000 ööks.
• Broneeritud öö tähendab ööd, mil portaalis eraldi pakutav üüripind oli üksusena välja üüritud, sõltumata ööbijate arvust.

Lühiajaliste üüripindade andmed Tableau töölaual