Visitestonia.com API veebiteenus

Allikas: Rasmus Jurkatam

Visitestonia.com ja puhkaeestis.ee API veebiteenus

Võimaldame avalikul ja kolmandal sektoril kasutada visitestonia.com ja puhkaeestis.ee rikkaliku üle-eestilise turismiinfo andmebaasi andmeid. Põhilisteks tingimusteks on viitamiskohustus, samuti see, et Visit Estonia andmetega ei tohi teenida müügitulu.

Andmeid on võimalik kasutada mitut moodi: nii visitestonia.com kui ka puhkaeestis.ee andmeid tervikuna oma veebilehel kuvades või suunates klienti riiklikku turismiinfosüsteemi veebilehele detailandmete vaatamiseks.

Andmete jagamiseks oleme välja töötatud XML-põhise veebiteenuse, mis väljastab kõikide visitestonia.com ja puhkaeestis.ee avalikus veebis näha olevate turismiobjektide infot (sh multimeediat ja tõlkeid). Andmeid vahendada soovija saab pärida just neid andmevälju, mida soovib oma veebilehel välja kuvada. Veebiteenus võimaldab pärida andmeid ka ürituste kohta, mis on nähtavad visitestonia.com ja puhkaeestis.ee avalikus veebis.

Visitestonia.com API veebiteenuse liidestamine

Veebiteenusega liitumiseks on organisatsiooni esindajal vaja kinnitada kasutustingimustega nõustumist, saates sellekohase e-kirja info@visitestonia.com. Pärast kasutustingimustega nõustumist väljastame API ligipääsu.

Juhime tähelepanu, et väljastame ainult andmeid ning võimalik arendus- ja integreerimistegevus on andmeid kasutada sooviva organisatsiooni enda kanda.

Visitestonia.com API veebiteenuse dokumentatsioon

XSD failid (uuendatud september 2019)

Küsi lisainfot

Elen Juurma

turismiinfosüsteemi spetsialist

elen.juurma@eas.ee

56202620