Suurkontsertide sihtfinantseerimise programm - AVATUD!

Allikas: Gert Nõgu

Suurkontsertide programmi eesmärk

Suurkontsertide programmi eesmärk on luua reisimotivatsiooni Eesti külastamiseks, edendada Eesti mainet rahvusvaheliste suurkontsertide toimumise kohana ning seeläbi taastada Eesti turismiteenuste ekspordi maht COVID-19 kriisi eelsele tasemele.

Toetuse tulemusel suureneb:
• väliskülastajate arv ja nende motivatsioon Eesti esma- ja korduvkülastusteks;
• Eestis toimuvate sündmuste rahvusvaheline tuntus;
• riigile laekuv maksutulu.

Taotlemine on avatud

 • taotlusi võtame vastu jooksvalt ja menetleme nende esitamise järjekorras;
 • peatame taotluste vastuvõtu, kui on täitunud aastase vooru maht.

Taotlema on oodatud

 • Eestis registreeritud äriühingud,
 • kes on korraldanud viimase viie aasta jooksul vähemalt ühe välisartistiga suurkontserdi publikuarvuga vähemalt 5000 või vähemalt kaks kontserti, mõlemad publikuarvuga vähemalt 2000 külastajat.


Hindame taotlusi järgmiste kriteeriumide alusel

 • välisriikidest saabuvate osalejate arv on vähemalt 500;
 • esinejaks on vähemalt üks välisartist;
 • toimumisaeg Eestis on ajavahemikus 12.07.2022 kuni 31.10.2026;
 • piletimüük ei ole alanud enne 12.07.2022;
 • kogueelarve on vähemalt 250 000 eurot;
 • turundustegevused aitavad kaasa Eesti kui reisisihi tuntuse suurenemisele;
 • korraldamisel järgitakse kestliku sündmuse korraldamise põhimõtteid;
 • on korraldatud erivajadustega inimeste juurdepääs suurkontserdile;
 • turundusmaterjalid sise- ja rahvusvahelises kommunikatsioonis viitavad veebilehele visitestonia.com.

Toetuse suurusele on järgmised tingimused

 • minimaalne toetus on 50 000 ja maksimaalne 200 000 eurot ning osakaal sõltub välispubliku hulgast;
 • sihtfinantseeringu osakaal on 20%, kui kontserdil osaleb 500-700 väliskülastajat;
 • sihtfinantseeringu osakaal on 25%, kui kontserdil osaleb 701-1000 väliskülastajat;
 • sihtfinantseeringu osakaal on 30%, kui kontserdil osaleb 1001-3000 väliskülastajat;
 • sihtfinantseeringu osakaal on 35%, kui kontserdil osaleb vähemalt 3001 väliskülastajat.

Toetust saab kasutada järgmisteks kuludeks

 • suurkontserdi korraldamine;
 • turundus;
 • välisriikidest saabuvate artistide ja sündmuse korraldamisega seotud isikute transpordiks, toitlustuseks ja majutuseks;
 • suurkontserdi külastajate statistika kogumiseks ja analüüsimiseks;
 • välisartistide tasudeks;
 • agenditasudeks;
 • suurkontserdi korraldamise tööjõukuludeks.

Loe programmi kohta täpsemalt

 Suurkontserdi sihtfinantseerimise programmi rahastatakse riigieelarvest.

Taotle toetust e-keskkonnas

Esita taotlus siin

Küsi lisa või tule eelnõustamisele

Tatjana Koor

Tatjana.Koor@eas.ee

+372 627 9331