Visitestonia.com veebilehe API kasutustingimused

Allikas: Visit Estonia, Kristi Sits

Visitestonia.com API veebiteenuse kasutustingimustega nõustumine


Üldised tingimused

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (edaspidi Sihtasutus) Turismiinfosüsteemi (edaspidi TIS) andmebaasi andmete kasutaja (edaspidi Kasutaja) kohustub järgima alljärgnevaid TIS andmebaasi kasutamistingimusi (edaspidi Kasutamistingimused):

 1. Sihtasutus annab õiguse kasutada TIS andmebaasi andmeid vastavalt kirjeldatud veebiteenuse kasutusjuhendile.
 2. Sihtasutus väljastab Kasutajale kasutusõiguse (kasutajatunnus ja parool).
 3. Sihtasutusel on õigus kasutusõigust piirata, kui Kasutaja ei täida Kasutamistingimusi.
 4. Kasutaja kinnitab, et ta on nõus Kasutamistingimustega.
 5. Kasutaja kinnitab, et ei teeni TIS andmebaasi andmete kasutamise läbi otsest müügitulu.
 6. Kasutajal ei ole lubatud ilma Sihtasutuse nõusolekuta kasutada TIS andmebaasi ettevõtjate kontaktandmeid turundustegevusteks ja oma teavituste (sh e-mailid ja tekstisõnumid) edastamiseks.
 7. Kasutajal ei ole lubatud ilma Sihtasutuse nõusolekuta TIS andmebaasi andmeid avalikustada või edastada kolmandatele osapooltele.
 8. Kasutaja on kohustatud isikuandmete töötlemisel järgima isikuandmete kaitse üldmääruses ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatut.
 9. Kasutaja kohustab viitama oma rakenduses eestikeelsetel sisulehtedel andmete algallikale www.puhkaeestis.ee ning võõrkeelsetel sisulehtedel aadressile www.visitestonia.com vastavalt etteantud juhendile (vt täpsemalt "Viitamise juhend" allpool).
 10. Visit Estonia viide peab veebilehel olema alati nähtav (nt jaluses, päises, külgveerus), olenemata veebilehe sisulehtede muutumisest.
 11. Juhul, kui Kasutaja soovib loobuda TIS andmebaasi andmete kasutamisest, kohustub ta sellest teavitama e-posti aadressil: info@visitestonia.com.
 12. Kasutamistingimuste rikkumisel on Sihtasutusel õigus peatada või lõpetada Kasutaja poolt TIS andmebaasi andmete kasutamine, teavitades sellest Kasutajat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
 13. Kasutusõiguse lõppemisel on Kasutaja kohustatud viivitamata lõpetama TIS andmebaasi andmete esitamise enda poolt hallatavas rakenduses.
 14. Sihtasutus ei kanna veebiteenuse arendamisega seotud Kasutaja poolseid arenduskulusid.

 Viitamise juhend

1. Lingi www.puhkaeestis.ee ja www.visitestonia.com kasutamine:

1.1 Kasuta lingi nimena „visit estonia". Lingid peavad viitama vastavale visitestonia.com keelsusele:

 • eesti keeles https://www.puhkaeestis.ee/et
 • inglise keeles https://www.visitestonia.com/en
 • vene keeles https://www.visitestonia.com/ru
 • soome keeles https://www.visitestonia.com/fi
 • saksa keeles https://www.visitestonia.com/de
 • läti keeles https://www.visitestonia.com/lv
 • rootsi keeles https://www.visitestonia.com/sv

1.2 Lingi alt-tagina kasutada:

 • eesti keeles „Eesti ametlik turismiinfo"
 • inglise keeles "Official Estonia tourist information website"
 • vene keeles „Официальный туристический информационный сайт Эстонии"
 • soome keeles „Viron virallinen matkailusivusto"
 • saksa keeles „Offizielle Tourismus-Seite Estlands"
 • läti keeles „Oficiālā Igaunijas tūristu informācijas vietne"
 • rootsi keeles „Officiell hemsida för Estlands turistinformation"

1.3 Veebilehele lisatav link peab olema aktiivne.

2. Logo kasutamine:

Sobiva logo saab failidena alla laadida Brand Estonia toolbox veebilehelt.

Visit Estonia logod

Puhka Eestis logod

2.1 Logo võib eelneval kokkuleppel Sihtasutusega võimalik kohandada vastavalt oma veebilehe kujundusele.

2.2 Logole peab olema lisatud link ja see peab olema aktiivne.

2.3 Logol kasutatavad lingid peavad viitama vastavale visitestonia.com keelele:

 • eesti keeles https://www.puhkaeestis.ee/et
 • inglise keeles https://www.visitestonia.com/en
 • vene keeles https://www.visitestonia.com/ru
 • soome keeles https://www.visitestonia.com/fi
 • saksa keeles https://www.visitestonia.com/de
 • läti keeles https://www.visitestonia.com/lv
 • rootsi keeles https://www.visitestonia.com/sv

2.4 Lingi alt-tagina kasutada:

 • eesti keeles „Eesti ametlik turismiinfo"
 • inglise keeles "Official Estonia tourist information website"
 • vene keeles „Официальный туристический информационный сайт Эстонии"
 • soome keeles „Viron virallinen matkailusivusto"
 • saksa keeles „Offizielle Tourismus-Seite Estlands"
 • läti keeles „Oficiālā Igaunijas tūristu informācijas vietne"
 • rootsi keeles „Officiell hemsida för Estlands turistinformation"