Visitestonia.com ja puhkaeestis.ee keskkonna võimalused ettevõttele

Allikas: Renee Altrov

Turismiettevõttele

EASi turismiarenduskeskus pakub turismiettevõtjatele tasuta võimalust turundada oma ettevõtte teenuseid riiklikus turismiinfo keskkonnas visitestonia.com  ja siseturistile suunatud eesti keelses keskkonnas puhkaeestis.ee.

Kõigis kasutajakonto loomise ja haldamise küsimustes abistab sind piirkondlik andmehalduse spetsialist.

22.02.2022 toimunud turismiarenduskeskuse infopäeval rääkis Bert Reila visitestonia.com turismiinfosüsteemist, statistikast ja kuidas ettevõtted saavad turismiinfosüsteemi kasutada.

Puhkaeestis.ee ja visitestonia.com keskkonna kasutajaks registreerimine

  1. Ettevõtja registreerib ennast ise veebilehe kasutajaks, selle alusel edastab piirkondlik andmehalduse spetsialist kasutajale paroolid. Ettevõtja sisestab oma teenuse andmed, mida ta soovib www.puhkaeestis.ee lehel tutvustada.
  2. Kui ettevõtja jääb info lisamisega hätta, saab ta teenuse sisestamisel abi oma piirkondlikult andmehalduse spetsialistilt. 
  3. Kui ettevõtja on oma teenuse info keskkonda sisestanud, tuleb see tal saata läbi süsteemi piirkondlikule andmehalduse spetsialistile, kes teostab andmete kontrolli (foto kvaliteet, tekstist arusaamine, kas teenus on õiges rubriigis sisestatud jmt). Süsteem juhendab, kuidas seda teha. Küsimuste korral tuleb ühendust võtta jällegi piirkondliku andmehalduse spetsialistiga.
  4. Kui andmed on kontrollitud, avalikustatakse turismiteenus eestikeelsel www.puhkaeestis.ee veebilehele hiljemalt 3 tööpäeva jooksul. Tõlked visitestonia.com lehele valmivad 10 tööpäeva jooksul alates tõlkesse saatmisest. 
  5. Andmeid tuleb uuendada ja üle kontrollida iga 6 kuu järel. Nii hoiab ettevõte oma konto aktiivsena ja teenuse info ajakohasena. Kui ettevõte 6 kuu jooksul sisse ei logi, jääb tema objekt küll süsteemi alles, kuid see kaob automaatselt veebi avalikust vaatest. Nii ei jää reisihuvilistele silma ettevõtteid, kes enam pikka aega teenust ei paku, või objekte, mille info ülevaatamise vastu nende omanik huvi ei tunne.

Avalikule ja kolmandale sektorile

Võimaldame mitmesugustele organisatsioonidele kasutada visitestonia.com ja puhkaeestis.ee rikkaliku üle-eestilise keskkonna andmebaasi andmeid. Andmete jagamiseks oleme välja töötatud XML-põhise veebiteenuse, mis väljastab kogu visitestonia.com ja puhkaeestis.ee avalikus pooles näha oleva andmebaasi objektide infot (sh multimeediat ja tõlkeid). Andmeid vahendada soovija saab ise küsida just neid andmevälju, mida soovib oma veebilehel kuvada.

Vaata lähemalt, milliseid võimalusi pakub visitestonia.com ja puhkaeestis.ee keskkonnaga liitumine