Visitestonia.com ja puhkaeestis.ee keskkonna võimalused ettevõttele

Allikas: Renee Altrov

Turismiettevõttele

EASi turismiarenduskeskus pakub turismiettevõtjatele tasuta võimalust turundada oma ettevõtte teenuseid riiklikus turismiinfo keskkonnas visitestonia.com (6 keeles, vajalik ettevõtte vähemalt ingliskeelne koduleht või FB) ja siseturistile suunatud eesti keelses keskkonnas puhkaeestis.ee.

Kõigis kasutajakonto loomise ja haldamise küsimustes abistab sind piirkondlik andmehalduse spetsialist.

Avalikule ja kolmandale sektorile

Võimaldame mitmesugustele organisatsioonidele kasutada visitestonia.com ja puhkaeestis.ee rikkaliku üle-eestilise keskkonna andmebaasi andmeid. Andmete jagamiseks oleme välja töötatud XML-põhise veebiteenuse, mis väljastab kogu visitestonia.com ja puhkaeestis.ee avalikus pooles näha oleva andmebaasi objektide infot (sh multimeediat ja tõlkeid). Andmeid vahendada soovija saab ise küsida just neid andmevälju, mida soovib oma veebilehel kuvada.

Vaata lähemalt, milliseid võimalusi pakub visitestonia.com ja puhkaeestis.ee keskkonnaga liitumine