Green Key

Allikas: Visit Estonia

Green Key on turismiettevõtetele mõeldud rahvusvaheline ökomärgis ja alates 1994. aastast on see olnud juhtiv standard, millega tunnustatakse turismiettevõtte keskkonnahoidlikku ja kestlikku tegutsemist. Tänaseks on märgisega liitunud 3200 ettevõtet 65 riigist üle maailma.

Green Key rahvusvaheliseks eestvedajaks on FEE ehk Foundation for Environmental Education. Green Key pakub turismiettevõtetele tegevusmudelit keskkonnahoiu ja kestliku mõtteviisi arendamiseks ettevõttes. Kõrge taseme keskkonnahoius tagavad tegevuste dokumenteerimine, erapooletu auditeerimine ja paikvaatlused. Tunnustuse saanud ettevõttel on õigus kasutada Green Key logo oma turunduskanalistes.

Külastajatele annab Green Key märgis teadmise, et ettevõte on pühendunud keskkonnamõju vähendamisele. Green Key programm aitab kaasa ÜRO Säästva Arengu Eesmärkide 2015-2030 saavutamisele. Green Key Global'i kodulehelt leiab üldkehtivaid juhendmaterjale ning ka muud huvitavat lugemist (vt allpool olevat lingikogu). 2001. a liitus selle kvaliteedisüsteemiga ka Eesti. Märgist koordineerib Eestis EASi turismiarenduskeskus ja tegevusi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist vahenditest.


Taotlemine

Green Key märgise taotlemiseks peab ettevõte või organisatsioon täitma Green Key kohustuslikke kriteeriume. Green Key sertifikaat omistatakse üheks aastaks, misjärel tuleb esitada taotlus märgise pikendamiseks.

Green Key kriteeriumitega saab tutvuda ja e-taotlust esitada www.puhkaeestis.ee sise-keskkonnas. Kuni 2024. aastani on turismiettevõtted Green Key liitumistasust ja aastamaksust vabastatud.

Green Key lingikogu

Green Key Eesti

Liis Läte

Green Key projektijuht

green.key@eas.ee

52596343