Kestliku turismi juhendid ja uuringud

Allikas: Ahto Sooaru, Visit Tartu

Koondame siia juhendmaterjalid ja uuringud kestlikust turismist, mis on abiks nii turismiettevõtjale kui sihtkohale.

Kestliku turismi uuring 2022-23

Mis seis on Eestis kestliku turismi arendamises? Mida on vaja teha selleks, et Eestit saaks väliskülastajale uhkusega tutvustada kui kestliku turismi sihtriiki? Millist tuge ettevõtted selleks vajavad?

Viime koostöös ettevõttega Haap Consulting ja nende partneritega kuni 2023. aasta augustini läbi kestlikkuse-teemalist uuringut turismisektoris. Soovime välja selgitada, milline on turismisektori hetkeolukord ning millist tuge ettevõtted ootavad kestliku turismi arendamisel.

Loe uuringust lähemalt!