Eesmärgid ja tegevused sihtturgudel (onepager'id)

Allikas: Karl Ander Adami

Siit leiad sihtturgude kaupa ülevaate olulisemast, kuidas kõige paremini kasutada eri sihtriikide potentsiaali Eesti turismi arendamisel. Hoiame veebisaidil sihtturgude strateegiate kõige ajakohasemaid versioone, sest tegemist on elava andmekoguga: täieneda-muutuda võivad oludest tulenevalt nii plaanid kui ka sihtturgude nimekiri.