Turismi digimentorlus koos digitaliseerimise teekaardiga - UUS!

Allikas: Tolm LLC

Turismi digimentorlus koos digitaliseerimise teekaardiga - UUS TEENUS!

Digimentorluse sisuks on ettevõtte/organisatsiooni digitaliseerimise hetkeolukorra kaardistamine ja tegevuskava väljatöötamine. Teenuse tulemusel valmib digitaliseerimise teekaart - ettevõtte/organisatsiooni strateegiline dokument, milles antakse hinnang digitaliseerituse hetkeolukorrale, leitakse äriprotsesside kitsaskohad ning milliseid neist ja kuidas saab lahendada digitaliseerimise abil ning koostatakse järgmise kolme aasta tegevuskava digitaliseerimise elluviimiseks. Eesmärgi saavutamiseks saab iga osalev ettevõte/organisatsioon koostööpaariliseks kogemustega mentor-konsultandi, kellega koos oluliste teemadega tegeleda ning kelle kaasabil ärieesmärke saavutada.

Teenust tutvustav virtuaalne infoseminar 22.03.2023

Turismi digimentorlus koos digitaliseerimise teekaardiga

Turismi digimentorluse fookus on äriprotsesside digitaliseerimisel ja digitaalsete tehnoloogiate rakendamisel ettevõtte/organisatsiooni ärimudeli ressursside tõhusamaks kasutamiseks. Teenuse tulemusel valmib digitaliseerimise teekaart. Eesmärgi saavutamiseks saab iga osalev ettevõte/organisatsiooni koostööpaariliseks kogemustega mentor-konsultandi, kellega koos oluliste digitaliseerimise teemadega tegeleda ning kelle kaasabil ärieesmärke saavutada.

Digimentorluses ei tegeleta digiturunduse teemadega nagu kodulehe loomine, otsingumootoritele optimeerimine, sotsiaalmeedia kasutamine, Google'i turundustööriistade kasutamine, emaili turundus jms.

Soovitame enne taotlemist vaadata digitaliseerimise teemalisi õppevideosid, kus räägitakse, mis on digitaliseerimine ning miks ja kuidas sellega tegeleda.

Keda ootame osalema?

Vähemalt 24 kuud tegutsenud juriidilisi isikuid (AS, OÜ, SA, MTÜ), riigiasutusi ja kohaliku omavalitsuse üksuseid, kelle ärimudeli sisuks on sise- ja välisturistide teenindamine - s.h kes pakuvad majutus- ja toitlustusteenuseid; spaa- ja taastusraviteenuseid; konverentsiteenuseid; reisiettevõtja teenuseid; giiditeenuseid; sõitjateveo teenuseid; meelelahutusteenuseid, sh muuseumid, atraktsioonid, teemapargid, kultuuri- ja spordisündmused; aktiivse puhkuse ja rekreatsiooni teenuseid. Mentiil peab olema soov muuta oma ettevõtte tööprotsesse efektiivsemaks läbi äriprotsesside digitaliseerimise ning digitaalsete tehnoloogiate rakendamise. 

Ootame digimentorluses osalema mentii organisatsioonist ühte võtmeisikut ja 2-3 tiimi liiget. Võtmeisik peab olema soovitavalt tegevjuht või isik, kes vastutab arendamisprojektide sh digitaliseerimisprojektide juhtimise eest. Mentorsuhtes eeldame selle kasutajalt ambitsioonikaid eesmärke, konkreetseid ootusi ja aja leidmist tööks mentor-konsultandiga 5-kuulisel perioodil.

Teenuse tulemusel valmib igal osalejal digitaliseerimise teekaart - strateegiline dokument, milles:

 • antakse hinnang mentii digitaliseerituse hetkeolukorrale
 • kirjeldatakse mentii ärimudelit ja teenuste osutamise protsesse
 • kaardistatakse äriprotsessid ja digitaalsed tehnoloogiad, mis on kasutusel info liikumisel ja töötlemisel
 • leitakse äriprotsesside kitsaskohad ja milliseid neist saab lahendada digitaliseerimise abil
 • kirjeldatakse kitsaskohtade lahendamise prioriteetsused, võimalike lahenduste maksumused, tasuvusaeg ja mõju mentii ärimudelile ning majandustulemustele
 • koostatakse järgmise kolme aasta tegevuskava digitaliseerimise elluviimiseks

Digimentorluse läbinud mentii oskab oma ressursse läbi tööprotsesside digitaliseerimise tõhusamalt kasutada; tema turismiteenuste pakkumine on efektiivsem, digitaalselt nutikam ja kestlikum; tema ettevõttes/organisatsioonis on tekkinud teadlikkus asutuse digitaliseerituse hetkeolukorrast ja leitud võimalused äriprotsesside kitsaskohtade lahendamiseks läbi digitaliseerimise.

Teenuses osalemise tingimused:

 • Mentii saab valida personaalse mentor-konsultandi ette antud valikust (vt mentor-konsultantide tutvustust allpool).
 • Mentii ja mentor-konsultandi esimene kohtumine peab toimuma hiljemalt 1 kuu jooksul alates mentorluse kokkuleppe tegemisest. Mentorteenus tuleb läbi viia kuni 5 kuu jooksul alates teenuse taotlemisest.
 • Teenuse maht on minimaalselt 40 tundi ja maksimaalselt 200 tundi.
 • Teenuse eest tasub EAS 90%, mentorteenuse kasutaja omaosalus on 10%.
  Näiteks 40 tunni mentorteenuse hind on kokku 6800 eurot, millest EAS tasub 6120 eurot ja ettevõtte omaosalus on 680 eurot (hinnad ei sisalda käibemaksu).
 • Ettevõttele/organisatsioonile määratakse vähese tähtsusega abi (VTA) 7344 - 36720 eurot sõltuvalt mentortundide arvust.
 • Osalemine eeldab ettevõttelt piisava VTA jäägi olemasolu, kontrolli VTA jääki Rahandusministeeriumi lehelt. Ettevõtte/organisatsiooni jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud VTA ei tohi ületada koos teenuse raames antava toetusega  ähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot. VTAd arvestatakse kontsernipõhiselt.

Teenust saab taotleda jooksvalt 2023. aastal kuni teenuse mahu täitumiseni. 

Mentor-konsultandid

Mentor-konsultantide nimekirjas on 8 erineva profiili ja praktilise kogemusega eksperti.
Vaata mentor-konsultantide nimekirja ja tutvustusi (pdf)

Mentorteenuse läbiviijaks on BDA Consulting, Lean OÜ, Flowit Estonia OÜ ja Digiwise OÜ.

Taotlemine

Digimentorluse tellimiseks palume täita TAOTLUSVORM. EASi projektijuht edastab sisestatud info koostööpartner BDA Consulting'ule, kes võtab Teiega hiljemalt 5 tööpäeva jooksul ühendust, et koostada praktilised kokkulepped ning täpsustada mentor-konsultandi valik ja mentorluse tundide arv.

Info ja küsimuste korral

Ave Pill

ärimudelite ja digitaliseerimise projektijuht

ave.pill@eas.ee

+372 5850 8793