Turismistrateegia - eesmärgid ja tegevused

Allikas: Tõnu Tunnel

Turismistrateegia - eesmärgid ja tegevused

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning EASi ja Kredexi ühendasutuse turismiosakonna eestvedamisel ning koostöös turismi erialaliitude, sihtkohaorganisatsioonide jt partneritega valminud turismistrateegia seab turismivaldkonna strateegilised eesmärgid ja prioriteetsed tegevussuunad aastateks 2022-2025. 
Strateegia peamine fookus on aidata Eesti turismimajandusel toime tulla COVID-19 pandeemia mõjudega ning kavandada tegevusi turismi elavdamiseks, selle lisandväärtuse suurenemiseks ning turismiteenuste ekspordi võimalikult kiireks taastumiseks tasemeni, kus see oli enne kriisi. 

Turismistrateegia 2025. aasta visiooniks on, et Eesti turismisektor on elujõuline ja kohanemisvõimeline. Soovitud eesmärgid eeldavad arenguhüpet kogu Eesti turismisektoris ning on valdkonniti järgmised:

  • Eesti on nutikas ja roheline sihtkoht, mis pakub terviklikku külastajateekonda ja kestlikku turismitoodet; 
  • Eestisse reisivad teadlikud ja aega väärtustavad külalised, kes hindavad Eesti kultuuri- ja looduspärandit;
  • Külastaja viibib Eestis kauem, lahkub rahulolevana ning plaaniga Eestisse naasta;
  • Eesti turismisihtkohtkohtade arendusorganisatsioonid on strateegiliselt juhitud ning toimub sisuline koostöö Eesti turismisektori osapoolte vahel.

Strateegias toodud eesmärkide parimaks elluviimiseks on vajalik sektori koostöö, kus strateegia eest vastutab Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, selle peamine elluviija on EASi ja Kredexi ühendasutuse turismiosakond ning turisminõukojana on kaasatud turismisektor koos seotud valdkondade esindajatega.

Uut strateegilist lähenemist iseloomustab paindlikkus: regulaarne tegevuskeskkonna ja -suundade jälgimine turisminõukoja poolt loob võimaluse reageerida muudatustele kiiresti ning tegevusi kohandada või täiendada.

Kultuuriturism, toiduturism, loodusturism ja äriturism

Riiklik turismistrateegia 2022-2025 toob välja neli valdkonda, millest lähtuvalt turismitoote arendustegevusi tehakse: kultuuriturism, toiduturism, loodusturism ja äriturism.

2022. aasta lõpuks valmisid koostöös partnerorganisatsioonidega turismiosakonna tegevuskavad kolmele teemale:

  • kultuuriturismile
  • toiduturismile
  • loodusturismile

Olulisemad kitsaskohad ja tegevused nende lahendamiseks on välja toodud dokumendis "Turismistrateegia 2022-2025 fookusvaldkonnad ja tegevused" (pdf fail).

Vaata ülevaadet turismistrateegia põhinäitajatest