puhkaeestis.ee/visitestonia.com veebiteenus

Võimaldame avalikul ja kolmandal sektoril kasutada visitestonia.com/puhkaeestis.ee rikkaliku üle-eestilise andmebaasi andmeid. Põhilisteks tingimusteks on viitamiskohustus, samuti see, et andmete võtmisega ei tohi teenida müügitulu.

  • Veebiteenuse kasutustingimused EST ja ENG

Andmeid on võimalik kasutada mitut moodi: nii visitestonia.com kui ka puhkaeestis.ee andmeid tervikuna oma portaalis kuvades kui ka pidades ise objektide nimekirja ja suunates klienti riiklikku turismiinfosüsteemi detailandmete vaatamiseks.

Andmete jagamiseks oleme välja töötatud XML-põhise veebiteenuse, mis väljastab kogu visitestonia.com/puhkaeestis.ee avalikus pooles näha oleva andmebaasi objektide infot (sh multimeediat ja tõlkeid). Andmeid vahendada soovija saab ise küsida just neid andmevälju, mida soovib oma veebilehel kuvada. Veebiteenus võimaldab pärida andmeid ka ürituste kohta.

XSD failid (uuendatud september 2019)

Veebiteenusega liitumiseks on organisatsiooni esindajal vaja kinnitada kasutustingimustega nõustumist, saates e-kirja info@visitestonia.com. Pärast kasutustingimustega nõustumist väljastame ligipääsu, mille abil on võimalik andmeid tõmmata.

Juhime tähelepanu, et väljastame ainult andmeid ning võimalik eeldatav arendus- ja integreerimistegevus on andmeid kasutada sooviva organisatsiooni kanda.