Suhtlus välisklientidega ja turvaline teenus

Allikas: Jarek Jõepera

Kolm soovitust

Liitu märgisega "Siin on turvaline"

Kogume puhkaeestis.ee ja visitestonia.com andmebaasi kõik ettevõtted, kes on liitunud tarbijamärgisega „Siin on turvaline".

Märgise eesmärk ja sisu

Märgise eesmärk on suurendada külastaja usaldust turismiteenuste pakkujate vastu. See on teenuste valikul abiks igale reisijale ning teenuse kvaliteedi kujundamisel ja turundamisel ettevõtjale.

Märgis toimib koostöös, nii ettevõtja kui ka kliendi panusega: ettevõtja pakub turvalist teenust, klient peab omalt poolt lugu pidama ettevõtte võetud kohustustest, teistest klientidest ja iseenese tervisest; samuti annab teenuse tarbija kõige vahetumat tagasisidet, kas kiites või osutades puudustele, mida ettevõte saaks paremini teha.

Kes saavad märgist taotleda?

Märgist saavad taotleda kõik vastutustundlikud majutus- ja toitlustusasutused, muuseumid ja turismiatraktsioonid, konverentsi- ja seminaripaigad ning sündmused, mis kinnitavad, et järgivad kõiki Terviseameti juhiseid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. 

Kuidas taotleda?

Turvalise teenuse tarbijamärgis põhineb ettevõtte enesehindamisel. Ettevõte kinnitab viirust vältivate abinõude täitmist ja taotleb märgist kohalikult turismipiirkonnalt või valdkondlikult erialaliidult. EASi turismiarenduskeskusel on koordineeriv roll, pakkudes ühtseid kriteeriume märgise haldajatele, turundamiseks puhkaeestis.ee ja visitestonia.com andmebaasi ning kaasates kõiki turismipiirkondi ja -valdkondi.

Märgisega liitumiseks palume ühendust võtta oma ettevõttele/organisatsioonile kõige lähedasema eriala- või sihtkohaorganisatsiooniga, kes siis juba edasi juhendab ning saadab nii kriteeriumid kui ka väljastab märgise. Märgise andjal on õigus turvalise teenuse lubaduse korduva rikkumise korral märgis ka ära võtta ning eemaldada ettevõtte juurest turvalise teenuse märge puhkaeestis.ee ja visitestonia.com andmebaasis.

Märgisega on liitunud erialaorganisatsioonidest Maaturism (tegeleb ka Toidutee märgisega), Visit Jõgeva (tegeleb Kultuuritee märgisega), turismipiirkondadest Tallinn, Tartu, Pärnu, Ida-Virumaa, Visit Peipsi, Järvamaa, Põltsamaa, Viljandimaa, Põlvamaa, Läänemaa, Saaremaa (tegeleb ka Muhumaa ja Ruhnu märgisega), Hiiumaa, Võrumaa (tegeleb ka Setomaa märgisega), Lahemaa, Rakvere, Raplamaa, Lõuna-Eesti.

Vaata vastutustundliku teenusepakkumise veebilehte lõpptarbijatele (sealt leiab ka märgist täna omavad ettevõtted)

Viited aktuaalsele infole

Vaata lisaks