"Siin on COVID-19 turvaline" märgise kuvamine

Allikas: Renee Altrov

"Siin on COVID-19 turvaline" märgise kuvamise kanalid

Veebis ja Facebook'is kuvamise soovitused

 1. Märgise logo (vt siit lehelt altpoolt) võiks olla nähtavamaks paigutuseks teenusepakkuja veebi avalehel. Märgise logo kuvamise soovitatav miinimumsuurus on 120x120 pix.
 2. Lisaks logole võib kuvada märgise lubaduse teksti (vt siit lehelt altpoolt) ja ettevõttespetsiifilist COVID-19 viirust puudutavat infot seoses teenusepakkumisega: näiteks millised on konkreetse teenuse pakkumise tingimused; mõni hea algatus, mida ettevõte on viiruse vältimiseks omal algatusel teinud jms.
 3. Facebookis saab märgise logo nähtavuse huvides kuvada kaanepildil või postitada seinale ja postitus esile tõsta ehk "pinnida". 

Vaata näidiseid siit lehe lõpust!

Logo fotole kleepimise abi

Variant 1: Paint 3 D programmiga

 1. Vali foto, millele soovid märgist kleepida
 2. Edit/open with Paint 3D
 3. Vali selle lehe lõpust logofail –  „Siin on COVID-19 turvaline“ logo veebis kasutamiseks, RGB (png 375 KB, 1920x1920px, transparent taustaga)
 4. Klõpsa hiire parema nupuga - vali copy image
 5. Mine Paint 3D programmis avatud foto juurde – klõpsa hiire parema nupuga Kleebi/Paste
 6. Märgis ilmub fotole, nurgast saad muuta märgise suurust ja hiirt all hoides lohistada märgis fotol sobivasse kohta
 7. Salvesta pilt

Variant 2: Kui arvutis ei ole programmi Paint 3D, aitab vabavaraline programm: Befunky.com

 1. Vali foto, millele soovid märgist kleepida, salvesta see endale arvutisse
 2. Vali selle lehe lõpust logofail – „Siin on COVID-19 turvaline" logo veebis kasutamiseks, RGB (png 375 KB, 1920x1920px, transparent taustaga)
 3. Salvesta logofail endale arvutisse
 4. Mine veebilehele Befunky.com, seal vali: Get started – edit a photo
 5. Keskelt menüüribalt – Open – New Image – Computer – vali foto
 6. Vasakult menüüribalt – Image manager – Graphics – Computer – vali märgis – Open
 7. Märgis ilmub fotole, nurgast saad muuta märgise suurust ja hiirt all hoides lohistada märgis fotol sobivasse kohta
 8. SAVE – Salvesta pilt

Märgise lubaduse tekst - soovi korral logo juurde

NB! Punasega tekst asendage märgist väljastanud organisatsiooni nimega!

Eesti keeles:

/Märgise väljastaja nimi/ poolt välja antud märgisega "Siin on COVID-19 turvaline" kinnitame, et järgime meie tegutsemisvaldkonnale kehtestatud Vabariigi Valitsuse korraldusi ja Terviseameti juhiseid, hoiame end nende järgimiseks infoga pidevalt kursis ning aitame külastajatel täita kohapeal viiruse vältimise reegleid.

Inglise keeles:

With the COVID-19 safety label, trusted to us by /name of organisation/ we confirm that we follow the requirements and instructions of the Government and the Health Board of Estonia (https://kriis.ee/en) established for our industry or field, that we keep up to date with the information, and that we help visitors comply with the infection-prevention guidelines on site.

Vene keeles:

Знак качества COVID-19, предоставленный нам /название организации/, подтверждает, что мы соблюдаем все требования и инструкции установленные для нашей сферы деятельности Правительством ЭР и Департаментом здравоохранения Эстонии (https://kriis.ee/ru). Мы постоянно следим за обновлением информации и помогаем посетителям соблюдать правила по предотвращению распространения инфекции.

Saksa keeles:

Mit dem Sicherheitslabel COVID-19, das uns von /Name der Organisation/ anvertraut wurde, bestätigen wir, dass wir die Anforderungen und Anweisungen von Regierung und Gesundheitsbehörden Estlands (https://kriis.ee/en), die für unseren Tätigkeitsbereich festgelegt wurden, befolgen, uns über die Informationen auf dem Laufenden halten und den Besuchern helfen, die Regeln zur Infektionsprävention vor Ort einzuhalten.

Soome keeles:

COVID-19-turvallisuusmerkinnällä, jonka /name of organisation/ on meille myöntänyt, vahvistamme, että noudatamme Viron hallituksen ja terveysviraston (https://kriis.ee/en) alallemme asettamia vaatimuksia ja ohjeita sekä pysymme ajan tasalla tilanteesta ja autamme vierailijoitamme noudattamaan sääntöjä viruksen ehkäisemiseksi paikan päällä.

Rootsi keeles:

Med kvalitetsmärkningen för covid-19-förebyggande åtgärder, som har anförtrotts oss av /organisationens namn/, bekräftar vi att vi följer krav och riktlinjer från regeringen och Folkhälsomyndigheten i Estland (https://kriis.ee/en). Vi övervakar ständigt rådande situation, uppdaterar information och hjälper besökarna att följa virusförebyggande regler/åtgärder på webbplatsen.

Läti keeles:

Ar COVID-19 uzraudzības kvalitātes zīmi, kuru mums piešķīrusi /organizācijas nosaukums/ apliecinām, ka mēs ievērojam visas prasības un norādījumus, ko mūsu darbības jomai noteikusi Igaunijas Republikas valdība un Igaunijas Veselības departaments (https:// kriis.ee/ru). Mēs pastāvīgi uzraugām informācijas aktualitātes un palīdzam apmeklētājiem ievērot noteikumus, lai novērstu infekcijas izplatīšanos.

"Siin on COVID-19 turvaline" logo failid

"Siin on COVID-19 turvaline" märgise kuvamise head näited