Green Key 3. koolitussari turismiettevõtetele

Allikas: Jarek Jõepera

Rahvusvahelise ökomärgise Green Key kolmas koolitussari kestab 2023. aasta aprillist kuni oktoobrini. Selle aja jooksul on turismiettevõtetel võimalik osaleda Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI Tallinna) ekspertide korraldatud koolitustel ning muuta enda turismiettevõtte tegevus kestlikuks.

Info ja registreerimine Green Key koolitussarjale

Green Key koolitusseminarid toimusid mai algusest septembri lõpuni. Seminaridest igaüks keskendub kitsamale teemavaldkonnale, alates keskkonnajuhtimise üldistest põhimõtetest ning lõpetades jäätmekäitluse ja toitlustusega.

Seminaridel tutvustasid eksperdid Green Key kriteeriume, keskkonnahoiu ja kestliku turismi põhimõtteid ja mõjutajaid ning keskkonnahoiu hindamist ja edendamist. Green Key taotluse saab esitada Puhka Eestis veebilehel ja see on kuni aastani 2024 turismiettevõtetele tasuta.

Kuigi seminaridel osalemine pole Green Key taotlemiseks kohustuslik, annavad need tervikliku ülevaate, kuidas juhtida oma ettevõtet jätkusuutlikult. Koolituste järel on osalejatel kõik vajalikud teadmised Green Key kriteeriumide rakendamiseks turismiettevõttes ja Green Key märgise edukaks taotlemiseks. 

Seminaride ajad ja käsitletavad teemad olid järgmised:

  • 4. mai kell 13-17 - Keskkonnajuhtimine, personali kaasamine, külastajate teavitamine, hanked. Registreerimine lõppenud.
  • 25. mai kell 13-17 – vesi, pesemine ja puhastamine. Registreerimine lõppenud.
  • 14. juuni kell 13-17 – jäätmed. Registreerimine lõppenud.
  • 30. august kell 13-17 – energia. Registreerimine lõppenud.
  • 28. september kell 13-17 – söök ja jook, siseruumide keskkond, haljasalad, rohelised tegevused. 

Seminarid koosnesid:

  • teoreetilisest osast ehk loengust, kus tutvustatakse vastava teema Green Key kriteeriume ja taustateadmisi, koos näpunäidetega kriteeriumitele vastamiseks.
  • praktilisest osast, et kinnistada teoreetilisi teadmisi ja arendada praktilisi oskusi.

Seminare korraldavad Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse eksperdid Evelin Piirsalu, Harri Moora ja Ingrid Varov, kuid kaasatud on ka erinevad teemaeksperdid.

Seminaridel osalemine on tasuta.

Green Key märgist saavad taotleda majutusettevõtted, laagriplatsid ja kämpingud, atraktsoonid (nt muuseumid, külastuskeskused, teemapargid), konverentsikeskused ja toitlustusasutused.

Lisateavet Green Key märgise kohta saab Puhka Eestis kodulehelt ja aadressilt green.key@eas.ee. 

Värskeimate uudistega saate kursis olla Green Key Estonia Facebooki lehte jälgides.

Green Key märgisega seotud tegevusi koordineerib Eestis EASi ja KredExi ühendasutus koostöös Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskusega. 

Seminaride salvestused

Green Kwy V teemaseminar - 28.09.2023

Kriteeriumid - söök ja jook, siseruumide keskkond, haljasalad, ettevõtte sotsiaalne vastutus ja rohelsied tegevused


Green Key IV teemaseminar - 30.08.23

I osa - Energia kriteeriumid

II osa - Energia mõõtmine, vajadused ja lahendused - Marti Arak, DeltaE Inseneribüroo


Green Key III teemaseminar - 14.06.23

I osa - Jäätmed kriteeriumid

II osa - Jäätmed - WasteLocker


Green Key II teemaseminar - 25.05.23

I osa - Vesi, pesu ja puhastus kriteeriumid

II osa - Balti Keskkonnafoorum, Heli Nõmmsalu


Green Key I teemaseminar - 04.05.23

I osa -  Keskkonnajuhtimine ja kaasamine

II osa - Administratsioon