Roheline Võti

Roheline Võti on turismiettevõttele hea võimalus edukamalt majandada ning näidata ka väljapoole, kuidas saavutada kooskõla kvaliteedi, mugavuse ja keskkonnasõbraliku tegutsemise vahel.

Roheline Võti sai alguse 1994. aastal Taanist ning tänaseks on märgisega liitunud 54 riiki üle maailma. Rohelise Võtme rahvusvaheliseks eestvedajaks on FEE (Foundation for Environmental Education)

2001. aastal liitus kvaliteedisüsteemiga ka Eesti. Märgist koordineerib Eestis EASi turismiarenduskeskus koostöös Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskusega.

Märgisega saavad liituda:

  • majutusettevõtted, kes vastavad turismiseaduse tingimustele,
  • atraktsioonid (muuseumid, külastuskeskused, teemapargid, lõbustuspargid, loomaaiad),
  • konverentsiteenuse pakkujad.

Rohelise Võtme märgise taotlemiseks peab ettevõte või organisatsioon täitma Rohelise Võtme kriteeriume. Igal järgneval aastal tuleb ettevõttel /organisatsioonil täita lisaks kohustuslikele kriteeriumite ka kasvavas joones soovituslikke kriteeriume.

Rohelise Võtme diplom omistatakse kaheks aastaks, misjärel tuleb esitada taotlus märgise pikendamiseks ja viiakse läbi uus kontrollkülastus.

Kontakt:
Liina Värs
Rohelise Võtme projektijuht
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus
Tel +372 53 484471, liina.vars@seit.ee

Rohelise Võtmega liitumise argumendid ja hinnad

Taotlemise tingimused

Taotlusvormid

Logod

Kasulikku lugemist

Koolitusmaterjalid
(22. veebruaril 2017 toimunud koolitus atraktsioonidele)

Rahvusvaheline keskkonnamärgis Roheline Võti - mis see on?

Atraktsiooni keskkonnaaspektid ja -mõjud Rohelise Võtme kriteeriumide põhjal.

Ökokaardistamine

Kust siis alustada, keda ja kuidas kaasata?

Rohelise Võtme taotlemine.

Green Key märgisega seotud tegevusi toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Tutvu ka säästva turismi materjalidega meie juhendite leheküljel.