Visit Estonia pikaaegne koostööpartner Neil Taylor pälvis Inglise kuningannalt kõrge tunnustuse

Allikas: Visit London

18. juuni 2021

Ühendkuningriigi mainekasse tunnustusnimekirja Overseas and International Birthday 2021 Honours List nimetati Neil Taylor, Eesti sõber ja kauaaegne reisiraamatute autor, kelle silme läbi on britid aastaid Eestiga tutvust teinud.

 „Liialdamata võib öelda, et Neil Taylor on Eesti turismile sama mis Edward Lucas Eesti poliitikale,“ ütles auhinda kommenteerides EASi turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik. Teeme järjepidevat koostööd rahvusvahelise pressiga ning Neil Taylor on meie partnerite hulgas üks kauaaegsemaid kaasteelisi, keda iseloomustab Eestist kirjutades sügav erudeeritus, põhjalikkus ja mõistmine. Taylori optimistlik mõtteviis ja teemakäsitlus on teinud meie maa huvitavaks ja atraktiivseks paljudele brittidele.“

Neil Taylor kirjutab Eesti kohta tuntud reisijuhti Bradt Guide, mille raames on Eesti teemal ilmumas juba kaheksas väljaanne. Oma ülevaadete koostamisel tugineb ta tihedale infovahetusele turismiarenduskeskusega ning külastab sageli Eesti väiksemaidki paiku, et olla täpne ja tabav, mõista konteksti ning tuua välja kõige olulisem just Briti reisija jaoks. Kriisiaastal, kui reisimine on oli piiratud, tundis Taylor Eesti vastu jätkuvalt suurt huvi, osaledes aktiivselt turismiarenduskeskuse korraldatud virtuaalüritustel.

Taylori huvid ei piirne ainult kitsamas mõttes turismiga: 2018. aastal, Eesti sajandaks sünnipäevaks ilmus tal raamat „Estonia, a modern history“, mis mõtestab Ühendkuningriigi ja Eesti ajaloolisi sidemeid ning toob esile tähelepanuväärseid sündmusi kahe maa suhetes.

Inglise kuninganna tunnustusnimekirja kuulub sel aastal 129 mõjukat inimest, kes on andnud panuse Ühendkuningriigi jaoks oluliste rahvusvaheliste suhete arendamisse mitmetel elualadel: kultuur, terviseedendus, sport, välispoliitika, heategevus, haridus jm.

UK valitsuse ametlik teade
Kokkuvõte Briti reisikirjanike ühenduselt (British Guild of Travel Writers)