Turismisektori tootearenduse toetus

Allikas: Tõnu Tunnel

Turismisektori tootearenduse toetus

Turismisektori tootearenduse toetus

5. oktoober 2021

Toetuse eesmärk on arendada Eesti turismitoodete rahvusvahelist konkurentsivõimet ning seeläbi taastada Eesti turismiteenuste ekspordi kasv COVID-19 kriisi eelsele tasemele.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt allkirjastas turismisektori tootearenduse toetuse määruse, millega suunatakse sektorisse 13,65 miljonit eurot. 

EAS ootab kõiki huvilisi 18.10 toimuvale infoseminarile.

Kellele? Taotlema oodatakse kõiki turismiettevõtjaid, ettevõtjate liite ja sihtkohti.

Milleks? Arendatav toode peab olema suunatud otse lõpptarbijale, looma reisimotivatsiooni Eesti külastamiseks või külastusaja pikendamiseks, eristuma välisturul ja Eestis pakutavatest teistest turismitoodetest, pakkuma terviklikku külastuselamust, vastama kestlikkuse ja kaasava disaini põhimõtetele ning järgima digi- ja rohepöörde trende.

Toetust saab taotleda uue turismitoote loomiseks ja sellega seotud järgmisteks kulutusteks:

  • arendamiseks, testimiseks ja juurutamiseks
  • paremaks ressursikasutuseks
  • digilahenduste kasutuselevõtuks
  • turundamiseks välisturul
  • personali koolitamiseks 

Kui palju? Toetuse suurus on 20 000 kuni 200 000 eurot ühe taotluse kohta. Toetuse määr on regionaalabi puhul sõltuvalt taotleva ettevõtte suurusest 15-45 protsenti ja vähese tähtsusega abi puhul 70 protsenti projekti maksumusest.

E-taotluskeskkond avaneb 5. novembril ja taotlused tuleb esitada hiljemalt 5. jaanuaril 2022. Projekte on võimalik ellu viia kuni 31. oktoobrini 2023.

Loe toetuse täpsemaid tingimusi EASi veebilehelt ja registreeru 18.10 toimuvale infoseminarile

Loe MKMi pressiteadet