Turismi digimentorlus koos digitaliseerimise teekaardiga - AVATUD!

Allikas: Tolm LLC

Turismi digimentorlus koos digitaliseerimise teekaardiga

Digimentorluse teenuse sisuks on ettevõtte/organisatsiooni digitaliseerimise hetkeolukorra kaardistamine ja tegevuskava väljatöötamine.

 • Fookus on äriprotsesside digitaliseerimisel ja digitaalsete tehnoloogiate rakendamisel ressursside tõhusamaks kasutamiseks. 
 • Ettevõte/organisatsioon saab koostööpaariliseks kogemustega mentor-konsultandi, kellega koos oluliste digitaliseerimise teemadega tegeleda.
 • Teenuse tulemusel valmib digitaliseerimise teekaart.

Digimentorluses ei tegeleta digiturunduse teemadega nagu kodulehe loomine, otsingumootoritele optimeerimine, sotsiaalmeedia turundus, Google'i turundustööriistade kasutamine, e-maili turundus jms.

Digitaliseerimise teekaardiga tekib ettevõttel konkreetne ja terviklik nägemus, kuidas muuta järgmise kolme aastaga ettevõtte töö tõhusamaks ja kasumlikumaks - milliseid tarkvaralahendusi kasutusele võtta või millest loobuda, ja milliseid olemasolevaid liidestada. Tarkvarade kasutuselevõtu ja/või nende omavahelise liidestamise toetamiseks avame 2023. a lõpus uue toetusmeetme spetsiaalselt turismiteenuste pakkujatele, rohkem infot toetuse kohta leiate siitSamuti on digimentorluse tulemusena valmiv digitaliseerimise teekaart kohustuslik dokument EAS-i digipöörde toetuse taotlemiseks.

Tutvu digimentorluse teenusega!

Teenust tutvustav infoseminar toimus 22. märtsil 2023. Infoseminari salvestused teemade kaupa:

Keda ootame osalema? Teenuse tingimused

Keda ootame osalema?

Vähemalt 24 kuud tegutsenud juriidilisi isikuid (AS, OÜ, SA, MTÜ), riigiasutusi ja kohaliku omavalitsuse üksuseid, kelle ärimudeli sisuks on sise- ja välisturistide teenindamine - s.h kes pakuvad majutus- ja toitlustusteenuseid; spaa- ja taastusraviteenuseid; konverentsiteenuseid; reisiettevõtja teenuseid; giiditeenuseid; sõitjateveo teenuseid; meelelahutusteenuseid, sh muuseumid, atraktsioonid, teemapargid, kultuuri- ja spordisündmused; aktiivse puhkuse ja rekreatsiooni teenuseid. Mentiil peab olema soov muuta oma ettevõtte tööprotsesse efektiivsemaks läbi äriprotsesside digitaliseerimise ning digitaalsete tehnoloogiate rakendamise. 

Ootame digimentorluses osalema mentii organisatsioonist ühte võtmeisikut ja 2-3 tiimi liiget. Võtmeisik peab olema soovitavalt tegevjuht või isik, kes vastutab arendamisprojektide sh digitaliseerimisprojektide juhtimise eest. Mentorsuhtes eeldame selle kasutajalt ambitsioonikaid eesmärke, konkreetseid ootusi ja aja leidmist tööks mentor-konsultandiga 5-kuulisel perioodil.

Soovitame enne taotlemist vaadata digitaliseerimise õppevideosid, kus räägitakse, mis on digitaliseerimine ning miks ja kuidas sellega tegeleda.

Teenuse tulemusel valmib igal osalejal digitaliseerimise teekaart - strateegiline dokument, milles:

 • antakse hinnang mentii digitaliseerituse hetkeolukorrale
 • kirjeldatakse mentii ärimudelit ja teenuste osutamise protsesse
 • kaardistatakse äriprotsessid ja digitaalsed tehnoloogiad, mis on kasutusel info liikumisel ja töötlemisel
 • leitakse äriprotsesside kitsaskohad ja milliseid neist saab lahendada digitaliseerimise abil
 • kirjeldatakse kitsaskohtade lahendamise prioriteetsused, võimalike lahenduste maksumused, tasuvusaeg ja mõju mentii ärimudelile ning majandustulemustele
 • koostatakse järgmise kolme aasta tegevuskava digitaliseerimise elluviimiseks

Digimentorluse läbinud mentii oskab oma ressursse läbi tööprotsesside digitaliseerimise tõhusamalt kasutada; tema turismiteenuste pakkumine on efektiivsem, digitaalselt nutikam ja kestlikum; tema ettevõttes/organisatsioonis on tekkinud teadlikkus asutuse digitaliseerituse hetkeolukorrast ja leitud võimalused äriprotsesside kitsaskohtade lahendamiseks läbi digitaliseerimise.

Teenuses osalemise tingimused:

 • Mentii saab valida personaalse mentor-konsultandi ette antud valikust (vt mentor-konsultantide tutvustust allpool).
 • Mentii ja mentor-konsultandi esimene kohtumine peab toimuma hiljemalt 1 kuu jooksul alates mentorluse kokkuleppe tegemisest. Mentorteenus tuleb läbi viia kuni 5 kuu jooksul alates teenuse taotlemisest.
 • Teenuse maht on minimaalselt 40 tundi ja maksimaalselt 200 tundi.
 • Teenuse eest tasub EAS 90%, mentorteenuse kasutaja omaosalus on 10%.
  Näiteks 40 tunni mentorteenuse hind on kokku 6800 eurot, millest EAS tasub 6120 eurot ja ettevõtte omaosalus on 680 eurot (hinnad ei sisalda käibemaksu).
 • Ettevõttele/organisatsioonile määratakse vähese tähtsusega abi (VTA) 7344 - 36720 eurot sõltuvalt mentortundide arvust.
 • Osalemine eeldab ettevõttelt piisava VTA jäägi olemasolu, kontrolli VTA jääki Rahandusministeeriumi lehelt. Ettevõtte/organisatsiooni jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud VTA ei tohi ületada koos teenuse raames antava toetusega  ähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot. VTAd arvestatakse kontsernipõhiselt.

Teenust saab taotleda jooksvalt 2023. ja 2024. aastal kuni teenuse eelarve täitumiseni. 

Mentor-konsultandid

Mentor-konsultantide nimekirjas on 8 erineva profiili ja praktilise kogemusega eksperti.
Vaata mentor-konsultantide nimekirja ja tutvustusi (pdf)

Mentorteenuse läbiviijaks on BDA Consulting, Lean OÜ, Flowit Estonia OÜ ja Digiwise OÜ.

Taotlemine

Digimentorluse tellimiseks palume täita TAOTLUSVORM. EASi projektijuht edastab sisestatud info koostööpartner BDA Consulting'ule, kes võtab Teiega ühendust, et koostada praktilised kokkulepped ning täpsustada mentor-konsultandi valik ja mentorluse tundide arv.

Info ja küsimuste korral

Ave Pill

ärimudelite ja digitaliseerimise projektijuht

ave.pill@eas.ee

+372 5850 8793

  Teenust kaasrahastab Euroopa Liit.