Digikoolituste sari turismiettevõtjatele

Allikas: Rasmus Jurkatam

Digikoolituste sari turismiettevõtjatele

Ootame koolitustele osalema Eesti turismiettevõtjaid, et tutvustada neile digipöörde alustalasid - digiteerimist ja digitaliseerimist, digiinfrat ja küberhügieeni ning anda lisaks teoreetilistele teadmistele ka praktilised soovitused, kuidas saab andmeid kasutada äriliste otsuste tegemisel ja kas automatiseerimine turismiettevõttes on vaid unistus või siiski reaalne võimalus?

Koolitus sobib kõigile neile, kes soovivad vähendada igapäevast tüütut töörutiini ja käsitööd, et vabastada aega rohkem rõõmu pakkuvate tegevustega tegelemiseks!

Koolitusprogrammiga soovime parandada turismiettevõtjate teadlikkust tööprotsesside digitaliseerimise võimalustest, andmete kasutamisest äriliste otsuste tegemisel ja automatiseerimise võimalustest turismiettevõtetes. Koolitused annavad lisaks teoreetilistele teadmistele ka praktilisi oskusi, et osalejad saaksid õpitut rakendada oma ettevõtte tööprotsesside ja/või teenuste digitaliseerimiseks.

Digikoolituste sari koosneb:

 • Kolm teoreetilist loengut virtuaalkeskkonnas 16. dets 2021; 20. jaan ja 18. veebr 2022
  Iga loeng kestab 10:00-11:30 (1,5 h) ja toimub kõigile osalejatele samaaegselt.
  Virtuaalsed loengud on eesti keeles, kuid koolitaja jagab osalejatele soovi korral koolitusmaterjalid ka venekeelsetena.

 • Kolm praktilist koolituspäeva gruppides
  Kahe grupi töökeeleks on eesti keel ja ühe grupi töökeeleks vene keel, igas grupis kuni 20 osalejat.  
  Grupp 1 (eesti k): 11. jaan, 25. jaan ja 1. märts 2022
  Grupp 2 (eesti k): 13. jaan, 26. jaan ja 3. märts 2022
  Grupp 3 (vene k): 14. jaan, 27. jaan ja 4. märts 2022
  Iga koolituspäev kestab 10:00-15:30 (4,5 tundi) ja põhifookus on praktilistel grupitöödel ja aruteludel.
  Loodame, et koolituspäevad saavad toimuda kontakt-üritustena Tallinnas (grupp 1), Kesk-Eestis (grupp 2) ja Ida-Virumaal (grupp 3), täpse asukoha teatame ca 2 nädalat enne koolituspäeva. Kui Covid-19 pandeemiast tulenevalt on kontaktsed üritused keelatud, siis toimuvad ka koolituspäevad virtuaalsetena.

NB! Loengud ja praktilised koolituspäevad moodustavad ühtse terviku.
Ootame osalema kogu koolitussarjas, mitte vaid üksikutes loengutes või koolituspäevades.

Koolitusteemad

 • Loeng 1: andmed, andmete digiteerimine ja andmekvaliteet; digitaliseerimine kui info liikumise ja töötlemise muutmine
  Andmed kui äriprotsesside objekt; andmete tekkekohad ja viisid; mis on andmete kvaliteet; andmete kvaliteedi mõjurid ja andmete kvaliteedi parandamise viisid; digitaliseerimise edukuse sõltuvus andmete kvaliteedist
 • Praktiline koolituspäev 1: turismiettevõtte äriprotsesside kaardistamine ja digitaliseerimine
  Äriprotsesside kaardistamise metodoloogia õppimine ja praktiseerimine; oma organisatsiooni peamiste protesside kaardistamine (AS-IS), digitaliseerimise võimaluste tuvastamine ning digitaliseeritud äriprotsesside visiooni loomine (WISH-TO)
 • Loeng 2: digitaliseerimislahenduste valik ja elluviimine
  Digitaliseerimislahenduste valik lähtuvalt tuvastatud digitaliseerimise soovidest/võimalustest; lahenduste funktsionaalsed ja mittefunktsionaalsed nõuded; suhtlemine lahenduste pakkujatega; lahenduste valiku ohud ja riskid
 • Praktiline koolituspäev 2: digitaliseerimisprojekti läbiviimine, võimalikud tulemused
  Digitaliseerimisprojekti(de) loomine, planeerimine ja juhtimine; organisatsiooni digitaliseerimise projekti plaani koostamine lähtuvalt soovitud/võimalikust digilahendusest
 • Loeng 3: digiinfra, küberhügieen algajatele, andmekaitse lihtsalt ja inimkeelselt
  Millised küberhügieeni ja andmekaitse nõuded on vajalikud digimaailmas; andmekaitse vajaduste hindamine organisatsioonis; andmekaitse vajaduste täitmise võimalused - majasisene kompetents vs sisseostetud teenus.
 • Praktiline koolituspäev 3: andmeanalüüs ja analüütika; andmepõhiste äriotsuste tegemine
  Milliseid andmeid milliste äriotsuste jaoks on vaja ning kust need andmed tulevad; digitaliseerimislahenduse funktsionaalsete nõuete täiendamine lähtuvalt andmeanalüütika vajadusest; andmete analüütika lahenduste/tarkvarade ülevaade ning valiku kriteeriumid; digitaliseerimise projekti täiendamine lähtuvalt andmete analüütika vajadustest

Koolitust rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Koolitajad

Aleksandr Miina


Roger Allas


Aleksandr Miina on protsesside juhtimise, arendamise ja digitaliseerimise ekspert, kes on nõustanud organisatsioone erinevates sektorites, s.h turism. Aleksandr toetab ja õpetab organisatsioone defineerima, korrastama ja analüüsima äriprotsesse, määrama digitaliseerimise vajadusi, koostama digitaliseerimise projekte, suhtlema tarkvarade pakkujatega ning juurutama digitaalseid lahendusi. Ta on olnud ettevõtja alates aastast 2004 ning viimased 8 aastat jõuliselt arendanud ning digitaliseerinud oma organisatsiooni protsesse. 

Roger Allas on juhtkonna konsultant, nõustaja ja eestvedaja, kes toetab organisatsioone ärijuhtimise süsteemide loomisel, muudatuste juhtimisel, strateegiliste väljakutsete ületamisel, äriprotsesside korrastamisel ning digitaliseerimise teekonnal. Roger on olnud juhiks ja liidriks meeskondadele kuni 250 inimest, ehitanud üles toimivaid meeskondasid ning loonud ettevõtete strateegiad ja aidanud neid edukalt ellu viia. Pikaajaline kogemus on Rogerile pakkunud hulganisti olukordi, kus tuleb protsesse üles ehitada ja toimima saada ning juhtida erinevaid muutusi, alustades nii mõnigi kord sisuliselt nullist. Kõik see kokku on õpetanud teda ujuma segastes vetes, suunanud leidma nutikaid ja innovatiivseid lahendusi ning taganud, et ka kõige keerulisemates olukordades silm säraks.

Kuidas osaleda?

Koolitustel osalemine on tasuta. Ootame ühest ettevõttest osalema kuni kaks inimest. Osalemiseks palume täita registeerimisvorm. Hiljemalt kaks nädalat enne koolituspäeva saadame sisestatud e-maili aadressile lingi virtuaalüritusel osalemiseks või kontaktürituse täpse toimumise asukoha.

Info ja küsimused

Ave Pill

EASi turismiarenduskeskuse ärimudelite ja digitaliseerimise projektijuht

ave.pill@eas.ee

+372 5850 8793