Allikas: Arne Ader

Rahvuspargid ja looduskeskused

Eestis on 6 eriilmelist rahvusparki ja põnevaid kaitsealasid, kus on tihedalt põimunud loodus, kultuur ja ajalugu.

Eesti suurimast ja vanimast Lahemaa rahvuspargist leiad piki poolsaari looklevaid kiviseid ja liivaseid rannaalasid ja loopealseid. Lahemaa on Euroopa olulisemaid metsakaitsealasid, kus elab palju suuri metsloomi. Populaarsed on ka Lahemaa 4 suurt mõisakompleksi.

Matsalu on oluline lindude toitumiskoht rändeteel Arktika ja Lääne-Euroopa vahel, tõeline linnuvaatleja paradiis.  

Soomaa on mõnus paik raba- ja kanuumatkadeks. Kõige põnevam aeg Soomaal on suurvesi ehk viies aastaeg, mil kõik madalamad metsad, teed ja õued on üle ujutatud ja liigeldakse vaid vett mööda.

Vilsandi ootab hülge- ja orhideehuvilisi. Seal asuvad suurimad hallhüljeste lesilad ja rikkalik merelinnustik. Avastamist ootavad ka kivististerohked paeastangud.

Karula on kõige väiksem rahvuspark, mille kuppelmaastiku on kujundanud mandrijää ja küngaste vahel on peidus u 40 järve. Karula väärtuseks on pärandkultuurmaastikud.

Eesti rahvusparkidest noorim - Alutaguse rahvuspark on Eesti suurim okasmetsade ja soode ala ning oluline paljudele liikidele (meri- ja kaljukotkad, metsised, rabapüüd, kakud, loorkullid, lendoravad, pruunkarud jne). 

Eesti kaitsealadest on tuntumad Kõrvemaa maastikukaitseala, kus suured metsad vahelduvad soodega; rabade- ja allikaterohke Endla looduskaitseala ning Eesti suurim deltasoostik – Emajõe Suursoo Peipsi järve ääres.

Kuhu minna ja mida teha

Teave otsingutulemuste kuvamise kohta kasutustingimuste punktis 12.