Allikas: Sven Zacek

Linnuvaatlus

Eesti asub rändeteel, mida läbib igal aastal mitukümmend miljonit arktilist veelindu. Sopiline rannajoon, arvukad saared ja laiud, metsad ja rabad ning mitmekesised kultuurmaastikud sobivad linnuvaatluseks väga hästi.

Nädalase vaatluse ajal näed tavaliselt 180–190, õnne korral ka enam kui 200 linnuliiki. Vaatlustorne leiad peaaegu igast Eesti nurgast. Kui soovid oma linnuvaatlust elamusrikkamaks muuta, võta ühendust vaatlusretkede korraldajaga!

Kõige võimsama mulje jätab lindude ränne, mil näed taevas korraga miljoneid linde. Tänu rahvusvahelise tähtsusega Ramsari märgalade rohkusele ja mitmekesisele maastikule võid Eestis kohata ligi 400 linnuliiki, kellest üle 200 siin ka pesitseb.

Kõige olulisem rändlindude peatuspaik on Matsalu rahvuspark. Veel suuremat liigilist mitmekesisust võid kohata Nõva kandis Põõsaspea neemel, kus rändetee läbib omalaadse pudelikaela. Head linnuvaatluspaigad asuvad ka Sõrve poolsaare tipus. Peale ranniku kohtab veelinde rände ajal ka sisemaa luhtadel, Peipsil ja Võrtsjärvel.

Hooaeg algab juba märtsis, kulmineerub mais ja vaibub juuni keskpaigaks. Sügisränne septembris-oktoobris on tagasihoidlikum, kuid just siis kuuled sookureparvede võimsaid trompetihääli.

Tänu suurtele metsadele on Eestis võimalik näha 6 liiki kotkaid. Siin elab 8 Euroopa 9 rähniliigist. Unustamatu elamuse saad tetrede ja metsiste mängu vaadates ning muidugi kõigi laululindude kevadisi ja suviseid hääli mõistatades.

Kuhu minna ja mida teha

Teave otsingutulemuste kuvamise kohta kasutustingimuste punktis 12.