Endla Looduskaitseala ning keskus Toomal

Kaitseala, mille pindala on 10161 ha, moodustati Eesti kesk- ja idaosale iseloomulike soode ja soosaarte ning Pandivere kõrgustiku lõunanõlva karstiallikate säilitamiseks.

Looduskaitseala keskus asub Tooma külas Jõgevamaal. Keskusega tutvumiseks palun broneerige aeg.

Endla looduskaitsealal asuvad ka tähistatud matkarajad, mis annavad külastajale võimaluse tutvuda metsakooslustega, puisniidu ja soodega, vaadelda linde ja õppida tundma taimi. Rajad osaliselt kattuvad, igaüks saab valida endale võimetekohase:

  • Endla järve matkarada – 8km.
  • Männikjärve matkarada 2,2km.
  • Männikjärve raba õpperada – 7,3km.

Kaitseala, mille pindala on 10161 ha, moodustati Eesti kesk- ja idaosale iseloomulike soode ja soosaarte ning Pandivere kõrgustiku lõunanõlva karstiallikate säilitamiseks.

Looduskaitseala keskus asub Tooma k

Omadused
Uudiskiri