Matsalu rahvuspark ja looduskeskus

Allikas: Toomas Tuul

Matsalu rahvuspark

Matsalu rahvuspark hõlmab madalaveelist Matsalu lahte, ligi 50 saart ja laidu ning neid ümbritsevat Väinamerd. See on tõeline paradiis linnuhuvilistele, üks Euroopa tähtsamaid veelindude peatuspaiku rändeteel Arktika ja Lääne-Euroopa vahel.

Lihula lähedal Penijõe mõisas asuvas rahvuspargi keskuses vaata piirkonna loodust ja ajalugu tutvustavat püsiekspositsiooni, slaidiprogrammi ja filme. Maastike ja lindude vaatlemiseks on rajatud mitmeid torne ja matkaradu.

Matsalus asub 4000 ha suurune Kasari luht, Euroopa suurim säilinud lageluht, mis on väga oluline rukkiräägu, täpikhuigu ja rohunepi pesitsusala.

Suurim omataoline Läänemere ääres on ka ligi 3000 ha hõlmav Kasari suudmeroostik, kus võid kuulda nt roolinde ja hüüpi. Samuti kuuluvad Euroopa suurimate hulka Matsalu lahe ääres paiknevad rannaniidud – toitumispaigad rändlindudele ja pesitsuskohad kahlajatele nagu tildrid, kiivitajad, koovitajad.

Haruldastest linnuliikidest võid Matsalus kohata niidurüdi, väike-laukhane, valgeselg-kirjurähni ja merikotkast. Loomadest on kõige tõenäolisem kohtuda põdraga.

Taimehuvilised leiavad liigirikastel puisniitudel tammede ja sarapuude vahelt palju käpalisi. Lääneranniku laugete maastike mitmekesisust suurendavad siluriaegsetest korallrahudest kujunenud paekivist rannaastangud. Taastatud on vanu rookatusega heinaküüne ja kalurionne.

Parima elamuse saamiseks uuri kindlasti põnevate looduspuhkuse pakettide võimalusi!

2007. aastal algatas Euroopa Komisjon konkursi „Euroopa turismi tippsihtkohad” (EDEN ehk European Destinations of Excellence), Matsalu oli nominent aastal 2009 kategoorias „EDEN. Eesti avastamata aarded. Turism ja kaitsealad“.

Kuhu minna ja mida teha
Uudiskiri