Turismi toetuseks

Allikas: Rasmus Jurkatam, Visit Estonia

Turismi toetuseks

Valitsuse meetmepakett on suunatud kriisist kannatada saanud turismisektori ettevõtjate ning mikro- ja väikeettevõtjate toetamisele kogusummas 35 miljonit eurot. Loe lähemalt. 

Ka turismi ärimudelite toetuse tingimused on paindlikumaks muutunud ja see on täiendav abi neile, kes soovivad kriisist väljumiseks kasutada uusi lahendusi ja ärivõtteid. Toetust saab taotleda nii suur- kui ka väikeprojektidele alates 18. maiga algavast nädalast. Loe lähemalt

Sel aastal on ettevõtjatele tasuta Visit Estonia äriüritused ning keskkonnamärgis Green Key: viimase puhul on ettevõtted vabastatud nii liitumismaksust kui ka aastamaksust.

Kellel on pooleli toetusprojekt EASiga, turismi kontekstis kultuuri- või spordisündmuse või konverentsitoetus, saab infot ja abi siit.

Turismi olulist panust andvas kultuuri- ja spordivaldkonnas kompenseeritakse ära jäänud ürituste kulutusi ning aidatakse otsetoetustega kultuuriasutusi. Loe lähemalt Kultuuriministeeriumi teatest.

Riik toetab transpordisektorit: 2020. aastal hüvitatakse 75% ulatuses reisilaevade sadamatasud ning reisilaevade tööjõumaksud. Loe lähemalt MKMi teatest. Samuti investeerib riik laeva-, rongi- ja lennuühenduste tulevikku. Loe lähemalt MKMi teatest.

Lisaks on võimalikud KOVide meetmed, näiteks Tallinna abipaketi hulgas on ka toetus konverentside ja ürituste korraldajatele, kes on linnale esitanud ürituse osalise toetamise taotluse, on toetuse kätte saanud, kuid on olnud sunnitud eriolukorra tõttu ürituse kas ära jätma või edasi lükkama. Loe lähemalt Tallinna uudistest.

NB! Kui tekib küsimus, kas ja millist osa abipaketist oma ettevõtte puhul kasutada, on abiks maakondlike arenduskeskuste võrgustik, pea vajadusel nõu kohaliku MAKi konsultandiga.


Viimati muudetud: 15.05.2020