EAS avab turismi ärimudelite toetuse taotlemise järgmisel nädalal

14. mai 2020

Toetust saab taotleda nii suur- kui ka väikeprojektide elluviimiseks ning ärimudelit on oodatud uuendama peale turismiettevõtete ka mitmesugused organisatsioonid, sh erialaliidud ja sihtkohtade arendajad.

Suurprojektide taotlusi hakatakse vastu võtma esmaspäeval, 18. mail kell 9.00.
Suurprojektide toetust võivad taotleda kõik era- ja avaliku sektori ettevõtted ning organisatsioonid, kes arendavad turismiteenuseid, mis tugevdavad Eesti kui turismimaa konkurentsivõimet. Toetus võib moodustada kuni 80% projekti eelarvest ja selle suurus on 20 000 kuni 200 000 eurot. Tegu on senise ärimudelite toetuse jätkamisega, arvestades kriisiolukorrast tulenevaid nõuete leevendamise vajadusi. Loe lähemalt toetuse uuendatud tingimusi.  

Väikeprojektide taotluste vastuvõtt algab 21. mail kell 9.00
Ärimudelite väikeprojektide toetus on uus tugi ettevõtetele, sihtkohtadele ja erialliitudele COVID-19 puhangust tuleneva eriolukorra mõjude leevendamiseks, tegevuste ümberkorraldamiseks, teenuste ja toodete arendamiseks ja turule toomiseks ning eriolukorra järgse ärimudeli muudatuse ettevalmistamiseks. Toetus võib samuti moodustada kuni 80% projekti eelarvest ja selle suurus on 5 000 kuni 20 000 eurot. Loe lähemalt toetuse tingimuste kohta

Toetust antakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Loe ka MKMi pressiteadet: https://mkm.ee/et/uudised/eas-muudab-turismisektori-arimudelite-toetuse-tingimusi

  • Ärimudeli suurprojekti kavandamiseks on võimalik kasutada ka kuni 10 tunni ulatuses mentorteenust, millest maksumusest EAS hüvitab 90%. Mentorluses võib osaleda ühest organisatsioonist mitu inimest, kes on seotud ärimudeli arendamisega. Loe lähemalt mentorteenuse kohta ja registreeru.