Vajangu Põhikooli looduse õpperada

Vajangu Põhikooli looduse õpperada kulgeb lähikülade Vajangu, Võhmuta, Aavere, Türje ning Järsi, Järva-Jaani alevi, Jalalõpe, Karinu, Ramma ja Metsla külades.

Kõik õpperaja punktid ja asulates asuvad infotahvlid on varustatud QR-koodidega, mis võimaldavad kaasaegsete nutitelefonide omanikel kiirelt külastada just seda konkreetset objekti või küla tutvustavat veebilehte. Õpperada mööda liikudes on võimalik näha põhjavee teket puudutavat infot ning omandada uusi teadmisi.

Õpperajal saab uurida loodusobjekte, nendega seotud legende, tutvuda kohaliku kultuurilooga ning lahendada ülesandeid. 

Vajangu Põhikooli looduse õpperadakulgeb lähikülade Vajangu, Võhmuta, Aavere, Türje ning Järsi, Järva-Jaani alevi, Jalalõpe, Karinu, Ramma ja Metsla kü

Omadused
Uudiskiri