Klienditagasiside ja -rahulolu

Allikas: Brand Estonia @Tõnu Tunnel

Allikas: Brand Estonia @Tõnu Tunnel

Turismiarenduskeskus analüüsib turismiettevõtete klienditagasisidet ja -rahulolu ReviewPro platvormi abil, millega on liidestatud 1000 turismiteenuseid pakkuvat ettevõtet/objekti. ReviewPro koondab andmeid 175 infokanalist (Tripadvisor, Booking.com, Google, Expedia jne) ning 45 keelest.

Kliendi tagasiside ja -rahulolu teenuse pakkumise kvaliteediga

Alates 2019. aastast on Visit Estonia siseveebis pea 1000 ettevõtte töölaual ReviewPro funktsionaalsus, mille abil ta näeb klienditagasiside koondhinnangut (GRI), hinnangute arvu ning tagasisidele vastamise osakaalu ning saab valida endale sobiva ajavahetmiku ning võrrelda seda eelneva ajaperioodiga.

ReviewPro koondab külastajate jäetud arvustused ja võimaldab klientidel saada põhjaliku ülevaate mainealasest sooritusest, samuti töökorralduse ning teenuste osutamise nõrkadest ja tugevatest külgedest. Ulatuslikum külastajate tagasiside lahenduste kasutamine võimaldab klientidel parandada külastajate rahulolutaset, hinnanguid arvustusportaalides/online-reisibüroodes ning suurendada ka ettevõtte tulusid.

ReviewPro analüüsib külastajate jäletud tagasisidet ja sellest lähtuvalt esitab teenusepakkujale koondhinde ehk GRI (global review score) GRI on turismiarenduskeskuse üks kvartaalselt seiratav indkaator ehk KPI. 2022. aastast saavad ka sihtkoha organisatsioonid ReviewPro andmeid sihtkoha arendustegevustes kasutada. 

ReviewPro teemal võta ühendust

Turismiarenduskeskuse poolset kasutajatuge ettevõtetele ja sihtkohtadele pakub Kadri Koor.

Kadri Koor

B2B toote projektijuht

kadri.koor@eas.ee

+37253055377