Interaktiivne turismistatistika - leia kiirelt huvipakkuvad andmed

Allikas: Renee Altrov

Interaktiivne turismistatistika

Uus interaktiivne turismistatistika töölaud koondab peamisi turismisektorit iseloomustavaid kuise ja kvartaalse sagedusega andmeid.

Oleme jaganud töölaua kolmeks osaks – majutusandmed, turismiettevõtete tööhõive ja majandusnäitajad ning turismiteenuste maksebilanss.

  1. Statistikaameti poolt avaldatavaid majutusandmeid on võimalik näha aastate või kuude võrdluses ning filtreerida vastavalt majutatu päritoluriigile või majutusettevõtte asukohale.
  2. Turismisektori ettevõtete sektsiooni oleme koondanud sektori (majutuse, toitlustuse ja reisiettevõtete) tööhõive, müügitulu ja maksude andmed Statistikaametist ning Maksu- ja Tolliameti avaandmestikust. Lisaks on võimalus võrrelda sektori tööhõive näitajaid teiste tegevusaladega.
  3. Turismi maksebilanss kajastab Eesti Panga teenuste ekspordi ja impordi andmeid, samuti mobiilpositsioneerimise andmeid Eestisse saabunud väliskülastajate kohta, mis on maksebilansi arvutamise aluseks.

Jooksva aasta kohta kuvame lühendatud valikut andmetest. Aastat loeme jooksvaks, kuni kõik antud aasta turismiandmed on avalikustatud, mis juhtub tavapäraselt järgneva aasta I kvartali lõpus või II kvartali alguses.

Parima kasutuskogemuse saamiseks soovitame töölauda kasutada arvutis. Samuti palun varu veidi kannatust, kuniks töölaud laeb andmeid.

Detailse maakondade majutusstatistika töölaua leiad siit

Soome, Rootsi, Läti, Leedu ja Poola elanikkonna küsitluse tulemused (2021) on interaktiivsetel töölaudadel leitavad siit.