Airbnb statistika

Allikas: Tõnu Tunnel

Firmalt AirDNA ostetud andmed portaali airbnb.com kaudu üüripindade kasutamise kohta Eestis

EASi turismiarenduskeskus on ostnud firmalt AirDNA andmeid portaali airbnb.com kaudu üüripindade kasutamise kohta Eestis.

AirDNA andmed on hinnangud, mitte täpne statistika. Üüripindadel ööbinud inimeste arv ja päritoluriik pole teada. Samuti tuleb arvestada, et osa pakutavatest üüripindadest sisaldub juba ka Statistikaameti majutusstatistikas (osa külaliskorteritest ja kodumajutustest).

Sõltuvalt sellest, mitu inimest reisiseltskonnas oli ja kui suure hulga üüripindadest moodustavad majutusstatistikat esitavad külaliskorterid ja kodumajutused, võis 2019. aastal airbnb.com kaudu broneeritud üüripindadel lisanduda Eesti majutusettevõtetes veedetud ööbimistele hinnanguliselt 14-15% (2018. aastal 11-12% ja 2017. aastal 7-8%).

Kuna üüripindade nõudlus on tugevalt Tallinnale keskendunud, lisandus Tallinnas ametlikule majutusstatistikale märkimisväärselt rohkem ööbimisi.