Veebruari majutusstatistika

Allikas: Renee Altrov

12. aprill 2021

Kui aasta tagasi ulatus majutusasutuste tubade täitumus veebruaris keskmiselt ligi 40%ni, siis tänavu oli see näitaja poole väiksem. Languses oli nii sise- kui ka välisturism ning peaaegu kõigis maakondades, positiivselt tõusis esile Valgamaa selle aasta ilusa talve tõttu.

Statistikaameti andmetel peatus veebruaris Eesti majutusettevõtetes ligi 100 000 turisti, kes veetsid seal kokku 187 000 ööd. Mullu sama ajaga võrreldes oli külastajaid 57% vähem ja veedetud öid 55% vähem. – see tähendas, et langus oli protsentuaalselt sama suur nagu jaanuaris.

Veebruaris veedetud öödest moodustasid siseturistide ööbimised 80% (2020. a veebruaris oli siseturistide osakaal ööbimistest vaid 43%).

Sise- ja välisturistide ööbimised kokku vähenesid kõige rohkem Tallinnas (-69%) ja Pärnus (-61%). Kolmes maakonnas ööbimised aga kasvasid: kõige rohkem Valgamaal (+41%), kuid rohkem ööbimisi oli ka Rapla (+8%) ja Hiiu maakonnas (+1%).

VÄLISTURISM

Välisturiste peatus majutusettevõtetes 12 500, mis on 90% vähem kui aasta varem veebruaris. Enim välisturiste saabus naaberriikidest – Soomest 2087 ja Lätist 1718. Eestis veetsid välisturistid 38 000 ööd (-84% võrreldes 2020. a veebruariga).

Saksamaalt saabunuid ööbis majutusettevõtetes veebruaris 813 ja nad veetsid seal 5729 ööd (2020. a veebruariga võrreldes vähenes majutatute arv 75%, kuid veedetud ööde arv vaid 19%). Veedetud ööde arv kajastab septembris alanud Saksa sõjaväelaste mitmekuulist rotatsiooni.

Soomest saabus veebruaris Eesti majutusettevõtetesse 2087 turisti, kes veetsid seal 4627 ööd (mullusega võrreldes oli turiste 96% ja nende veedetud öid 95% vähem).

Läti turiste ööbis majutusettevõtetes veebruaris 1718 ja nad veetsid seal 3725 ööd. 2020. a veebruariga võrreldes oli Läti turiste 86% ja nende veedetud öid 78% vähem.

SISETURISM

Majutusettevõtetes peatus 87 000 siseturisti, kes veetsid seal 149 000 ööd. Majutatud siseturistide arv vähenes mullusega võrreldes 22%, veedetud ööde arv 17%.

Siseturistide ööbimised kasvasid 5 sihtkohas. Arvuliselt kõige suurem oli kasv Valgamaal (+48%), väiksem kasv oli ka Rapla (+15%), Võru (+8%) ja Põlva (+5%) maakonnas ning Tallinnas (+1%). Hiiu maakonna kohta konfidentsiaalsusnõuete tõttu sise- ja välisturistide ööbimiste arvu eraldi ei avaldata, ülejäänud maakondades aga siseturistide ööbimised vähenesid. Valga maakonnas oli ülekaalukalt kõige suurem siseturismi kasv ka jaanuaris.

MAJUTUSTEENUSE PAKKUMINE JA MAKSUMUS

Üle Eesti pakkus veebruaris oma teenust 888 majutusettevõtet ja külastajatel oli kasutada 18 656 tuba. Võrreldes 2020. a veebruariga pakuti tube 1576 võrra ehk 8% vähem. Tallinnas pakuti veebruaris 6565 tuba, mida oli 1329 võrra ehk 17% vähem kui mullu veebruaris.

Keskmiselt maksis ööpäev majutusettevõttes 30 eurot inimese kohta, mis on 4 euro võrra ehk 12% odavam kui eelmise aasta veebruaris. Tallinnas maksis ööpäev majutusettevõttes keskmiselt samuti 30 eurot inimese kohta, kuid langus oli protsentuaalselt suurem (7 euro võrra ehk -19% võrreldes eelmise aasta veebruariga).

Tubade täitumus oli veebruaris Eestis keskmiselt 21% (aasta varem 39%). Tallinnas vähenes tubade täitumus 24%-ni (mullu veebruaris 51%). Samas näiteks Valgamaal, kus siseturistide ööbimised tunduvalt kasvasid, suurenes tubade täitumus tänavuse ilusa talvega 26%-lt eelmisel aastal 32%-ni 2021. a veebruaris.

Vaata lähemalt turismistatistika rubriigist