Piirangud märtsis räsisid ka siseturismi

Allikas: Renee Altrov

10. mai 2021

Majutusettevõtetes veedeti kokku 120 000 ööd (32% vähem kui mullu märtsis ja 72% vähem kui 2019. a märtsis). 2021. a märtsis veedetud öödest moodustasid siseturistide ööbimised 73% (tavaolukorras, 2019. a märtsis oli siseturistide osakaal ööbimistest vaid 41%).

VÄLISTURISM

Välisturiste peatus majutusettevõtetes 8725, mis on 81% vähem kui aasta varem märtsis. Enim välisturiste saabus naaberriikidest – Soomest 1289 ja Lätist 1218. Eestis veetsid välisturistid 32 000 ööd (-66% võrreldes 2020. a märtsiga).

Saksamaalt saabunuid ööbis majutusettevõtetes märtsis 834 ja nad veetsid seal 6374 ööd (2020. a märtsiga võrreldes vähenes majutatute arv 49%, kuid veedetud ööde arv kasvas 73%). Veedetud ööde arv kajastab septembris alanud Saksa sõjaväelaste mitmekuulist rotatsiooni.

Soomest saabus märtsis Eesti majutusettevõtetesse 1289 turisti, kes veetsid seal 2687 ööd (mullusega võrreldes oli turiste 92% ja nende veedetud öid 91% vähem).

Läti turiste ööbis majutusettevõtetes märtsis 1218 ja nad veetsid seal 3193 ööd. 2020. a märtsiga võrreldes oli Läti turiste 71% ja nende veedetud öid 57% vähem.

SISETURISM

Majutusettevõtetes peatus 42 460 siseturisti. Võrreldes eelmise aasta märtsiga vähenes majutatud siseturistide arv vaid 5%, kuid võrreldes 2019. a märtsiga koguni 61%. Tänavu märtsis kehtestatud rangemad piirangud avaldasid siseturismile olulist mõju: märtsis majutati poole vähem siseturiste kui selle aasta jaanuaris ja veebruaris.

Siseturistid veetsid märtsis majutusettevõtetes 87 759 ööd. Võrreldes mulluse märtsiga nende ööbimiste arv kasvas 6%, kuid võrreldes 2019. a märtsiga vähenes 50%.

Kui Eestis tervikuna kasvas siseturistide ööbimiste arv mulluse märtsiga võrreldes 6%, siis regiooniti olid tulemused erinevad. Siseturistide ööbimised kasvasid Tallinnas ning Hiiu, Rapla, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnas, ülejäänud maakondades aga vähenesid.

MAJUTUSTEENUSE PAKKUMINE JA MAKSUMUS

Üle Eesti pakkus märtsis oma teenust 897 majutusettevõtet ja külastajatel oli kasutada 18 636 tuba. Võrreldes 2020.a. märtsiga pakuti tube 1439 võrra ehk 7% vähem. Tallinnas pakuti märtsis 6483 tuba, mida oli 1367 võrra ehk 17% vähem kui mullu märtsis.

Keskmiselt maksis ööpäev majutusettevõttes 26 eurot inimese kohta, mis on 7 euro võrra ehk 21% odavam kui eelmise aasta märtsis. Tallinnas maksis ööpäev majutusettevõttes keskmiselt 29 eurot inimese kohta (-24% võrreldes eelmise aasta märtsiga). Tartus ja Pärnus maksis ööpäev majutusettevõttes keskmiselt 25 eurot inimese kohta. Tartus tähendas see 31% langust ja Pärnus 11% langust võrreldes eelmise aasta märtsiga.

Tubade täitumus oli märtsis Eestis keskmiselt vaid 14% (2020. a märtsis oli see 17%, 2019. a märtsis aga 39%). Tallinnas oli tubade täitumus 21%, Tartus 19%, Pärnus aga vaid 7%.

VÄLISKÜLASTAJATE ESIMESE KVARTALI KULUTUSED

Eesti Pank avaldas I kv 2021 mobiilpositsioneerimise andmed.

I kvartalis 2021 oli välismaalaste saabumisi Eestisse 88 750. Välismaalaste reisid Eestisse kahanesid mulluse I kvartaliga võrreldes 88% ehk 670 000 võrra. Samas omakorda eelmise aasta I kvartalis vähenesid saabumised 2019. aasta I kvartaliga võrreldes juba 21%.

Väliskülastajad kulutasid tänavu I kvartalis Eestis ainult 40 miljonit eurot ehk 145 miljonit eurot vähem kui mullu samal ajal.

Andmed kulutuste kohta on esialgsed hinnangud. Täpse I kvartali maksebilansi avaldab Eesti Pank 9. juunil.

Loe lähemalt Eesti Panga veebiküljelt